۱۹۶۸-جی ایلده ژاپون - زبان‌های دیگر

۱۹۶۸-جی ایلده ژاپون در ۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۶۸-جی ایلده ژاپون-ه قاییت.

دیل‌لر