۱۹۶۸ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۹۶۸ (میلادی) در ۱۹۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۶۸ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر