آنامِنونو آچ

۱۹۷۱ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۹۷۱ (میلادی) در ۲۰۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۷۱ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر