۱۹۷۲ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۹۷۲ (میلادی) در ۱۹۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۷۲ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر