۱۹۷۴-جو ایلده ژاپون - زبان‌های دیگر

۱۹۷۴-جو ایلده ژاپون در ۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۷۴-جو ایلده ژاپون-ه قاییت.

دیل‌لر