۱۹۷۴ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۹۷۴ (میلادی) در ۱۹۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۷۴ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر