۱۹۷۵-جی ایلده فرانسه - زبان‌های دیگر

۱۹۷۵-جی ایلده فرانسه در ۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۷۵-جی ایلده فرانسه-ه قاییت.

دیل‌لر