۱۹۷۷-جی ایلده اوردون - زبان‌های دیگر

۱۹۷۷-جی ایلده اوردون در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۷۷-جی ایلده اوردون-ه قاییت.

دیل‌لر