۱۹۷۷ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۹۷۷ (میلادی) در ۱۹۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۷۷ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر