۱۹۷۸ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۹۷۸ (میلادی) در ۱۹۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۷۸ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر