۱۹۷۹ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۹۷۹ (میلادی) در ۱۹۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۷۹ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر