آنامِنونو آچ

۱۹۷۹ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۹۷۹ (میلادی) در ۱۹۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۷۹ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر