آنامِنونو آچ

۱۹۸۲ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۹۸۲ (میلادی) در ۱۹۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۸۲ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر