۱۹۸۳ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۹۸۳ (میلادی) در ۱۹۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۸۳ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر