۱۹۹۴ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۹۹۴ (میلادی) در ۲۰۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۹۴ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر