۱ اوْکتوبر - زبان‌های دیگر

۱ اوْکتوبر در ۱۸۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱ اوْکتوبر-ه قاییت.

دیل‌لر