آنامِنونو آچ

۲۰۰۱ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۲۰۰۱ (میلادی) در ۲۰۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۲۰۰۱ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر