۲۰۰۳-جو ایلده سوئد - زبان‌های دیگر

۲۰۰۳-جو ایلده سوئد در ۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۲۰۰۳-جو ایلده سوئد-ه قاییت.

دیل‌لر