۲۰۰۳-جو ایلده سودان - زبان‌های دیگر

۲۰۰۳-جو ایلده سودان در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۲۰۰۳-جو ایلده سودان-ه قاییت.

دیل‌لر