۲۰۰۳-جو ایلده یونان - زبان‌های دیگر

۲۰۰۳-جو ایلده یونان در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۲۰۰۳-جو ایلده یونان-ه قاییت.

دیل‌لر