آنامِنونو آچ

۲۰۱۶ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۲۰۱۶ (میلادی) در ۱۹۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۲۰۱۶ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر