۴۹۴ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۴۹۴ (میلادی) در ۱۱۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۴۹۴ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر