۸۰۸ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۸۰۸ (میلادی) در ۱۲۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۸۰۸ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر