۹۴۴ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۹۴۴ (میلادی) در ۱۲۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۹۴۴ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر