۹۴۸ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۹۴۸ (میلادی) در ۱۲۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۹۴۸ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر