آنامِنونو آچ

اطلاعات مختصات

۴۰°۴۶′۵۵″N ۷۳°۵۷′۵۴″W