انمه آپاراتی

انمه آپاراتی — نجومی جیسمین سطحینه دوشن و بۇرادا دایانان کوسمیک گمی‌دیر.

انمه آپاراتی