فیروزه، فیروزه رنگی ویا تورکوآز - رنگلردن بیریدیر.

قایناقلار دَییشدیر