قوزئی داکوتا شهرلرین نۆفوسا گؤره سیرالانماسی

Map of the United States with North Dakota highlighted
فارقو، قوزئی داکوتا, largest city in North Dakota
2015 Rank City 2015 Estimate[۱] 2010 Census[۲] Change County
۱ فارقو، قوزئی داکوتا ۱۱۸٬۵۲۳ ۱۰۵٬۵۴۹ +۱۲٫۲۹% کاس، قوزئی داکوتا
۲ بیسمارک، قوزئی داکوتا ۷۱٬۱۶۷ ۶۱٬۲۷۲ +۱۶٫۱۵% برلی، قوزئی داکوتا
۳ قرند فرک، قوزئی داکوتا ۵۷٬۰۱۱ ۵۲٬۸۳۸ +۷٫۹0% قراند فورکس، قوزئی داکوتا
۴ ماینت، قوزئی داکوتا ۴۹٬۴۵۰ ۴۰٬۸۸۸ +۲۰٫۹۴% وارد، قوزئی داکوتا
۵ وست فارقو، قوزئی داکوتا ۳۳٬۵۹۷ ۲۵٬۸۳۰ +۳۰٫۰۷% کاس، قوزئی داکوتا
۶ ویلستون، قوزئی داکوتا ۲۶٬۹۷۷ ۱۴٬۷۱۶ +۸۳٫۳۲% ویلیامز، قوزئی داکوتا
۷ دیکینسن، قوزئی داکوتا ۲۳٬۷۶۵ ۱۷٬۷۸۷ +۳۳٫۶۱% استارک، قوزئی داکوتا
۸ مندن، قوزئی داکوتا ۲۱٬۳۸۲ ۱۸٬۳۳۱ +۱۶٫۶۴% مورتون، قوزئی داکوتا
۹ جیمزتاون، قوزئی داکوتا ۱۵٬۴۲۲ ۱۵٬۴۲۷ −۰٫۰۳% Stutsman
۱۰ وپیتون، قوزئی داکوتا ۷٬۸۹۹ ۷٬۷۶۶ +۱٫۷۱% ریچلند، قوزئی داکوتا
۱۱ دول لیک، قوزئی داکوتا ۷٬۳۵۱ ۷٬۱۴۱ +۲٫۹۴% رامسی، قوزئی داکوتا
۱۲ واتفورد سیتی، قوزئی داکوتا ۶٬۷۰۸ ۱٬۷۴۴ +۲۸۴٫۶۳% مکنزی، قوزئی داکوتا
۱۳ ولی سیتی، قوزئی داکوتا ۶٬۶۶۹ ۶٬۵۸۵ +۱٫۲۸% بارنز، قوزئی داکوتا
۱۴ قرفتن، قوزئی داکوتا ۴٬۲۴۳ ۴٬۲۸۴ −۰٫۹۶% والش، قوزئی داکوتا
۱۵ لینکلن، قوزئی داکوتا ۳٬۵۱۹ ۲٬۴۰۶ +۴۶٫۲۶% برلی، قوزئی داکوتا
۱۶ بیولا، قوزئی داکوتا ۳٬۳۹۳ ۳٬۱۲۱ +۸٫۷۲% مرسر، قوزئی داکوتا
۱۷ راقبی، قوزئی داکوتا ۲٬۸۴۶ ۲٬۸۷۶ −۱٫۰۴% پیرس، قوزئی داکوتا
۱۸ استنلی، قوزئی داکوتا ۲٬۷۲۱ ۱٬۴۵۸ +۸۶٫۶۳% مونتریل، قوزئی داکوتا
۱۹ هریس، قوزئی داکوتا ۲٬۵۴۵ ۲٬۴۳۰ +۴٫۷۳% کاس، قوزئی داکوتا
۲۰-(T) کسلتون، قوزئی داکوتا ۲٬۵۲۱ ۲٬۳۲۹ +۸٫۲۴% کاس، قوزئی داکوتا
۲۰-(T) نیو تاون، قوزئی داکوتا ۲٬۵۲۱ ۱٬۹۲۵ +۳۰٫۹۶% مونتریل، قوزئی داکوتا
۲۲ هازن، قوزئی داکوتا ۲٬۴۸۸ ۲٬۴۱۱ +۳٫۱۹% مرسر، قوزئی داکوتا
۲۳ بوتیناو، قوزئی داکوتا ۲٬۳۴۳ ۲٬۲۱۱ +۵٫۹۷% بوتیناو، قوزئی داکوتا
۲۴ لیسبون، قوزئی داکوتا ۲٬۱۴۵ ۲٬۱۵۴ −۰٫۴۲% رانسوم، قوزئی داکوتا
۲۵ کرینقتون، قوزئی داکوتا ۲٬۰۷۲ ۲٬۰۶۵ +۰٫۳۴% فاستر، قوزئی داکوتا
۲۶ مایویل، قوزئی داکوتا ۱٬۸۲۹ ۱٬۸۵۸ −۱٫۵۶% Traill
۲۷ اواکس، قوزئی داکوتا ۱٬۷۹۷ ۱٬۸۵۶ −۳٫۱۸% دیکی، قوزئی داکوتا
۲۸ لانقدون، قوزئی داکوتا ۱٬۷۸۷ ۱٬۸۷۸ −۴٫۸۵% کاوالیر، قوزئی داکوتا
۲۹ هاروی، قوزئی داکوتا ۱٬۷۷۹ ۱٬۷۸۳ −۰٫۲۲% ولز، قوزئی داکوتا
۳۰ بوومن، قوزئی داکوتا ۱٬۷۴۴ ۱٬۶۵۰ +۵٫۷0% بومن، قوزئی داکوتا
۳۱ تیوقا، قوزئی داکوتا ۱٬۶۴۳ ۱٬۲۳۰ +۳۳٫۵۸% ویلیامز، قوزئی داکوتا
۳۲ هیلزوو، قوزئی داکوتا ۱٬۵۸۰ ۱٬۶۰۳ −۱٫۴۳% Traill
۳۳ قرسن، قوزئی داکوتا ۱٬۵۳۸ ۱٬۴۵۳ +۵٫۸۵% مک‌لین، قوزئی داکوتا
۳۴ کرزبی، قوزئی داکوتا ۱٬۴۰۸ ۱٬۰۷۰ +۳۱٫۵۹% Divide
۳۵ نیو راکفرد، قوزئی داکوتا ۱٬۳۹۰ ۱٬۳۹۱ −۰٫۰۷% ادی، قوزئی داکوتا
۳۶ پارک ریور، قوزئی داکوتا ۱٬۳۷۵ ۱٬۴۰۳ −۲�00% والش، قوزئی داکوتا
۳۷ سوری، قوزئی داکوتا ۱٬۳۵۸ ۹۳۴ +۴۵٫۴0% وارد، قوزئی داکوتا
۳۸ روالا، قوزئی داکوتا ۱٬۳۲۵ ۱٬۲۸۰ +۳٫۵۲% رولت، قوزئی داکوتا
۳۹ لاریمور، قوزئی داکوتا ۱٬۳۱۳ ۱٬۳۴۶ −۲٫۴۵% قراند فورکس، قوزئی داکوتا
۴۰ واشبورن، قوزئی داکوتا ۱٬۳۰۸ ۱٬۲۴۶ +۴٫۹۸% مک‌لین، قوزئی داکوتا
۴۱ الندال، قوزئی داکوتا ۱٬۲۹۹ ۱٬۳۹۴ −۶٫۸۱% دیکی، قوزئی داکوتا
۴۲ پارشال، قوزئی داکوتا ۱٬۲۶۳ ۹۰۳ +۳۹٫۸۷% مونتریل، قوزئی داکوتا
۴۳ ولوا، قوزئی داکوتا ۱٬۲۶۰ ۱٬۰۸۴ +۱۶٫۲۴% McHenry
۴۴ هتینقر، قوزئی داکوتا ۱٬۲۵۷ ۱٬۲۲۶ +۲٫۵۳% آدامز، قوزئی داکوتا
۴۵ کیلدیر، قوزئی داکوتا ۱٬۲۵۴ ۷۵۱ +۶۶٫۹۸% دون، قوزئی داکوتا
۴۶ کولیر، قوزئی داکوتا ۱٬۲۴۴ ۱٬۳۰۲ −۴٫۴۵% پمبینا، قوزئی داکوتا
۴۷ بورلینقتون، قوزئی داکوتا ۱٬۱۸۱ ۱٬۰۶۰ +۱۱٫۴۲% وارد، قوزئی داکوتا
۴۸ کندو، قوزئی داکوتا ۱٬۱۲۲ ۱٬۱۱۵ +۰٫۶۳% تاونر، قوزئی داکوتا
۴۹ بیچ، قوزئی داکوتا ۱٬۱۱۵ ۱٬۰۱۹ +۹٫۴۲% قلدن ولی، قوزئی داکوتا
۵۰ کنمار، قوزئی داکوتا ۱٬۰۸۳ ۱٬۰۹۶ −۱٫۱۹% وارد، قوزئی داکوتا
۵۱ بلفیلد، قوزئی داکوتا ۱٬۰۵۵ ۸۰۰ +۳۱٫۸۸% استارک، قوزئی داکوتا
۵۲ لینتون، قوزئی داکوتا ۱٬۰۳۹ ۱٬۰۹۷ −۵٫۲۹% امونس، قوزئی داکوتا
۵۳ تامپسون، قوزئی داکوتا ۱٬۰۰۵ ۹۸۶ +۱٫۹۳% قراند فورکس، قوزئی داکوتا
۵۴ ویشک، قوزئی داکوتا ۹۸۸ ۱٬۰۰۲ −۱٫۴0% مک‌اینتاش، قوزئی داکوتا
۵۵ ولهلا، قوزئی داکوتا ۹۵۱ ۹۹۶ −۴٫۵۲% پمبینا، قوزئی داکوتا
۵۶ کوپرزتاون، قوزئی داکوتا ۹۴۵ ۹۸۴ −۳٫۹۶% قریقز، قوزئی داکوتا
۵۷ نورث‌وود، قوزئی داکوتا ۹۲۷ ۹۴۵ −۱٫۹0% قراند فورکس، قوزئی داکوتا
۵۸ لامور، قوزئی داکوتا ۹۱۴ ۸۸۹ +۲٫۸۱% لامور، قوزئی داکوتا
۵۹ هانکینسون، قوزئی داکوتا ۹۰۸ ۹۱۹ −۱٫۲0% ریچلند، قوزئی داکوتا
۶۰ نیو سیلم، قوزئی داکوتا ۸۹۶ ۹۴۶ −۵٫۲۹% مورتون، قوزئی داکوتا
۶۱ ماپلتون، قوزئی داکوتا ۸۷۵ ۷۶۲ +۱۴٫۸۳% کاس، قوزئی داکوتا
۶۱ اندرلین، قوزئی داکوتا ۸۷۲ ۸۸۶ −۱٫۵۸% رانسوم، قوزئی داکوتا
۶۳ قوینر، قوزئی داکوتا ۸۳۴ ۷۵۳ +۱۰٫۷۶% سارجنت، قوزئی داکوتا
۶۴ موهال، قوزئی داکوتا ۸۰۸ ۷۸۳ +۳٫۱۹% رنویل، قوزئی داکوتا
۶۵ دونسیته، قوزئی داکوتا ۷۹۷ ۷۷۳ +۳٫۱0% رولت، قوزئی داکوتا
۶۶ مات، قوزئی داکوتا ۷۹۳ ۷۲۱ +۹٫۹۹% هتینقر، قوزئی داکوتا
۶۷ هاروود، قوزئی داکوتا ۷۸۸ ۷۱۸ +۹٫۷۵% کاس، قوزئی داکوتا
۶۸ نپولیان، قوزئی داکوتا ۷۸۷ ۷۹۲ −۰٫۶۳% لوقان، قوزئی داکوتا
۶۹ دریتن، قوزئی داکوتا ۷۸۵ ۸۲۴ −۴٫۷۳% پمبینا، قوزئی داکوتا
۷۰ آندروود، قوزئی داکوتا ۷۷۵ ۷۷۸ −۰٫۳۹% مک‌لین، قوزئی داکوتا
۷۰ هاتون، قوزئی داکوتا ۷۶۵ ۷۷۷ −۱٫۵۴% Traill
۷۲ قلن ولین، قوزئی داکوتا ۷۴۳ ۸۰۷ −۷٫۹۳% مورتون، قوزئی داکوتا
۷۳ ری، قوزئی داکوتا ۷۲۹ ۵۹۲ +۲۳٫۱۴% ویلیامز، قوزئی داکوتا
۷۴ کیندرید، قوزئی داکوتا ۷۲۸ ۶۹۲ +۵٫۲0% کاس، قوزئی داکوتا
۷۵ اشلی، قوزئی داکوتا ۷۲۶ ۷۴۹ −۳٫۰۷% مک‌اینتاش، قوزئی داکوتا
۷۶ ویلتون، قوزئی داکوتا ۷۲۵ ۷۱۱ +۱٫۹۷% مک‌لین، قوزئی داکوتا
۷۷ استیل، قوزئی داکوتا ۷۰۹ ۷۱۵ −۰٫۸۴% کیدر، قوزئی داکوتا
۷۸ هیبرن، قوزئی داکوتا ۶۹۱ ۷۴۷ −۷٫۵0% مورتون، قوزئی داکوتا
۷۹ نیو اینقلند، قوزئی داکوتا ۶۵۹ ۶۰۰ +۹٫۸۳% هتینقر، قوزئی داکوتا
۸۰ میلنور، قوزئی داکوتا ۶۴۸ ۶۵۳ −۰٫۷۷% سارجنت، قوزئی داکوتا
۸۱ لکوتا، قوزئی داکوتا ۶۴۶ ۶۷۲ −۳٫۸۷% نلسون، قوزئی داکوتا
۸۲ الجین، قوزئی داکوتا ۶۳۳ ۶۴۲ −۱٫۴0% قرنت، قوزئی داکوتا
۸۳ لیجروود، قوزئی داکوتا ۶۲۹ ۶۵۲ −۳٫۵۳% ریچلند، قوزئی داکوتا
۸۴ رولت، قوزئی داکوتا ۶۱۲ ۵۹۴ +۳٫۰۳% رولت، قوزئی داکوتا
۸۵ مینتوو، قوزئی داکوتا ۶۱۰ ۶۰۴ +۰٫۹۹% والش، قوزئی داکوتا
۸۶ ریلس ایکر، قوزئی داکوتا ۵۹۶ ۵۱۳ +۱۶٫۱۸% کاس، قوزئی داکوتا
۸۷ پورتلند، قوزئی داکوتا ۵۹۲ ۶۰۶ −۲٫۳۱% Traill
۸۸ ترتل لیک، قوزئی داکوتا ۵۹۰ ۵۸۱ +۱٫۵۵% مک‌لین، قوزئی داکوتا
۸۹ پمبنا، قوزئی داکوتا ۵۶۵ ۵۹۲ −۴٫۵۶% پمبینا، قوزئی داکوتا
۹۰-(T) سنتر، قوزئی داکوتا ۵۶۴ ۵۷۱ −۱٫۲۳% الیور، قوزئی داکوتا
۹۰-(T) تاونر، قوزئی داکوتا ۵۶۴ ۵۳۳ +۵٫۸۲% McHenry
۹۲ ریچاردتون، قوزئی داکوتا ۵۶۳ ۵۲۹ +۶٫۴۳% استارک، قوزئی داکوتا
۹۳ ادقلی، قوزئی داکوتا ۵۵۲ ۵۶۳ −۱٫۹۵% لامور، قوزئی داکوتا
۹۴ فرمن، قوزئی داکوتا ۵۱۳ ۵۰۴ +۱٫۷۹% سارجنت، قوزئی داکوتا
۹۵ برتولد، قوزئی داکوتا ۵۰۱ ۴۵۴ +۱۰٫۳۵% وارد، قوزئی داکوتا
۹۶ ارقوسویل، قوزئی داکوتا ۴۷۵ ۴۷۵ ۰�00% کاس، قوزئی داکوتا
۹۷ فسندن، قوزئی داکوتا ۴۷۲ ۴۷۹ −۱٫۴۶% ولز، قوزئی داکوتا
۹۸ قلنبورن، قوزئی داکوتا ۴۵۶ ۳۸۰ +۲۰�00% رنویل، قوزئی داکوتا
۹۹ لیدز، قوزئی داکوتا ۴۴۵ ۴۲۷ +۴٫۲۲% بنسون، قوزئی داکوتا
۱۰۰ فینلی، قوزئی داکوتا ۴۳۷ ۴۴۵ −۱٫۸0% استیل، قوزئی داکوتا
۱۰۱ امرادو، قوزئی داکوتا ۴۳۱ ۴۱۴ +۴٫۱۱% قراند فورکس، قوزئی داکوتا
۱۰۲-(T) هارت جنوبی، قوزئی داکوتا ۴۲۸ ۳۰۱ +۴۲٫۱۹% استارک، قوزئی داکوتا
۱۰۲-(T) وستهوپ، قوزئی داکوتا ۴۲۸ ۴۲۹ −۰٫۲۳% بوتیناو، قوزئی داکوتا
۱۰۴ ویندمر، قوزئی داکوتا ۴۱۸ ۴۲۹ −۲٫۵۶% ریچلند، قوزئی داکوتا
۱۰۵ استراسبورق، قوزئی داکوتا ۳۹۲ ۴۰۹ −۴٫۱۶% امونس، قوزئی داکوتا
۱۰۶ مادوک، قوزئی داکوتا ۳۸۲ ۳۸۲ ۰�00% بنسون، قوزئی داکوتا
۱۰۷ بووبلس، قوزئی داکوتا ۳۷۷ ۳۳۶ +۱۲٫۲0% برک، قوزئی داکوتا
۱۰۸-(T) مک‌کلوسکی، قوزئی داکوتا ۳۷۵ ۳۸۰ −۱٫۳۲% شریدن، قوزئی داکوتا
۱۰۸-(T) مانول، قوزئی داکوتا ۳۷۵ ۳۶۰ +۴٫۱۷% قراند فورکس، قوزئی داکوتا
۱۱۰ استنتون، قوزئی داکوتا ۳۷۰ ۳۶۶ +۱٫۰۹% مرسر، قوزئی داکوتا
۱۱۱ آرتور، قوزئی داکوتا ۳۶۲ ۳۳۷ +۷٫۴۲% کاس، قوزئی داکوتا
۱۱۲ فیرمانت، قوزئی داکوتا ۳۶۱ ۳۶۷ −۱٫۶۳% ریچلند، قوزئی داکوتا
۱۱۳ سنت جان، قوزئی داکوتا ۳۶۰ ۳۴۱ +۵٫۵۷% رولت، قوزئی داکوتا
۱۱۴ نچ، قوزئی داکوتا ۳۵۹ ۳۷۱ −۳٫۲۳% پمبینا، قوزئی داکوتا
۱۱۵ قلدستون، قوزئی داکوتا ۳۵۸ ۲۳۹ +۴۹٫۷۹% استارک، قوزئی داکوتا
۱۱۶ ساویر، قوزئی داکوتا ۳۴۶ ۳۵۷ −۳٫۰۸% وارد، قوزئی داکوتا
۱۱۷ کولم، قوزئی داکوتا ۳۴۴ ۳۵۴ −۲٫۸۲% لامور، قوزئی داکوتا
۱۱۸ مکس، قوزئی داکوتا ۳۴۲ ۳۳۴ +۲٫۴0% مک‌لین، قوزئی داکوتا
۱۱۹ مک‌ویل، قوزئی داکوتا ۳۳۶ ۳۴۹ −۳٫۷۲% نلسون، قوزئی داکوتا
۱۲۰-(T) بوکستون، قوزئی داکوتا ۳۱۶ ۳۲۳ −۲٫۱۷% Traill
۱۲۰-(T) سنت توماس، قوزئی داکوتا ۳۱۶ ۳۳۱ −۴٫۵۳% پمبینا، قوزئی داکوتا
۱۲۲ آکسبوو، قوزئی داکوتا ۳۱۰ ۳۰۵ +۱٫۶۴% کاس، قوزئی داکوتا
۱۲۳ پاورز لیک، قوزئی داکوتا ۳۰۷ ۲۸۰ +۹٫۶۴% برک، قوزئی داکوتا
۱۲۴ مدینا، قوزئی داکوتا ۳۰۳ ۳۰۸ −۱٫۶۲% Stutsman
۱۲۵ رینلدز، قوزئی داکوتا ۳۰۰ ۳۰۱ −۰٫۳۳% Traill
۱۲۶ قاکل، قوزئی داکوتا ۲۹۱ ۳۱۰ −۶٫۱۳% لوقان، قوزئی داکوتا
۱۲۷ کارسون، قوزئی داکوتا ۲۹۰ ۲۹۳ −۱٫۰۲% قرنت، قوزئی داکوتا
۱۲۸-(T) دریک، قوزئی داکوتا ۲۸۸ ۲۷۵ +۴٫۷۳% McHenry
۱۲۸-(T) اسکرانتون، قوزئی داکوتا ۲۸۸ ۲۸۱ +۲٫۴۹% بومن، قوزئی داکوتا
۱۳۰ میشیقان سیتی، قوزئی داکوتا ۲۷۸ ۲۹۴ −۵٫۴۴% نلسون، قوزئی داکوتا
۱۳۱ قرنویل، قوزئی داکوتا ۲۶۹ ۲۴۱ +۱۱٫۶۲% McHenry
۱۳۲ هانتر، قوزئی داکوتا ۲۶۷ ۲۶۱ +۲٫۳0% کاس، قوزئی داکوتا
۱۳۳ هووپ، قوزئی داکوتا ۲۶۴ ۲۵۸ +۲٫۳۳% استیل، قوزئی داکوتا
۱۳۴ آبرکرامبی، قوزئی داکوتا ۲۵۹ ۲۶۳ −۱٫۵۲% ریچلند، قوزئی داکوتا
۱۳۵ تاور سیتی، قوزئی داکوتا ۲۵۸ ۲۵۳ +۱٫۹۸% کاس، قوزئی داکوتا
۱۳۶ لانسفورد، قوزئی داکوتا ۲۵۴ ۲۴۵ +۳٫۶۷% بوتیناو، قوزئی داکوتا
۱۳۷-(T) دونپورت، قوزئی داکوتا ۲۵۳ ۲۵۲ +۰٫۴0% کاس، قوزئی داکوتا
۱۳۷-(T) لیقنایت، قوزئی داکوتا ۲۵۳ ۱۵۵ +۶۳٫۲۳% برک، قوزئی داکوتا
۱۳۹ الکساندر، قوزئی داکوتا ۲۵۲ ۲۲۳ +۱۳�00% مکنزی، قوزئی داکوتا
۱۴۰ شروود، قوزئی داکوتا ۲۵۱ ۲۴۲ +۳٫۷۲% رنویل، قوزئی داکوتا
۱۴۱ قرنورا، قوزئی داکوتا ۲۵۰ ۲۴۴ +۲٫۴۶% ویلیامز، قوزئی داکوتا
۱۴۲ آناموس، قوزئی داکوتا ۲۴۹ ۲۲۷ +۹٫۶۹% McHenry
۱۴۳ زپ، قوزئی داکوتا ۲۴۷ ۲۳۷ +۴٫۲۲% مرسر، قوزئی داکوتا
۱۴۴ پیج، قوزئی داکوتا ۲۴۰ ۲۳۲ +۳٫۴۵% کاس، قوزئی داکوتا
۱۴۵ ولکات، قوزئی داکوتا ۲۳۴ ۲۳۵ −۰٫۴۳% ریچلند، قوزئی داکوتا
۱۴۶ هوپل، قوزئی داکوتا ۲۳۳ ۲۴۲ −۳٫۷۲% والش، قوزئی داکوتا
۱۴۷ قیلبی، قوزئی داکوتا ۲۳۲ ۲۳۷ −۲٫۱۱% قراند فورکس، قوزئی داکوتا
۱۴۸-(T) لئونارد، قوزئی داکوتا ۲۲۷ ۲۲۳ +۱٫۷۹% کاس، قوزئی داکوتا
۱۴۸-(T) ریوردیل، قوزئی داکوتا ۲۲۷ ۲۰۵ +۱۰٫۷۳% مک‌لین، قوزئی داکوتا
۱۵۰ مینواوکان، قوزئی داکوتا ۲۲۴ ۲۲۴ ۰�00% بنسون، قوزئی داکوتا
۱۵۱ هازلتون، قوزئی داکوتا ۲۲۳ ۲۳۵ −۵٫۱۱% امونس، قوزئی داکوتا
۱۵۲ هالیدی، قوزئی داکوتا ۲۲۱ ۱۸۸ +۱۷٫۵۵% دون، قوزئی داکوتا
۱۵۳ نیو لایپزیق، قوزئی داکوتا ۲۱۹ ۲۲۱ −۰٫۹0% قرنت، قوزئی داکوتا
۱۵۴ فلشر، قوزئی داکوتا ۲۱۶ ۲۳۲ −۶٫۹0% مورتون، قوزئی داکوتا
۱۵۵-(T) فرانتیر، قوزئی داکوتا ۲۱۵ ۲۱۴ +۰٫۴۷% کاس، قوزئی داکوتا
۱۵۵-(T) ویمبلدون، قوزئی داکوتا ۲۱۵ ۲۱۶ −۰٫۴۶% بارنز، قوزئی داکوتا
۱۵۷ انتا، قوزئی داکوتا ۲۰۹ ۲۲۲ −۵٫۸۶% نلسون، قوزئی داکوتا
۱۵۸ فوردویل، قوزئی داکوتا ۲۰۶ ۲۱۲ −۲٫۸۳% والش، قوزئی داکوتا
۱۵۹ دی لک، قوزئی داکوتا ۲۰۴ ۲۰۴ ۰�00% وارد، قوزئی داکوتا
۱۶۰ میونیک، قوزئی داکوتا ۲۰۲ ۲۱۰ −۳٫۸۱% کاوالیر، قوزئی داکوتا
۱۶۱-(T) شین، قوزئی داکوتا ۲۰۰ ۲۰۴ −۱٫۹۶% ادی، قوزئی داکوتا
۱۶۱-(T) تاپن، قوزئی داکوتا ۲۰۰ ۱۹۷ +۱٫۵۲% کیدر، قوزئی داکوتا
۱۶۳ دون اسنتر، قوزئی داکوتا ۱۹۷ ۱۴۶ +۳۴٫۹۳% دون، قوزئی داکوتا
۱۶۴ مورتون، قوزئی داکوتا ۱۹۴ ۱۹۷ −۱٫۵۲% ریچلند، قوزئی داکوتا
۱۶۵ پلازا، قوزئی داکوتا ۱۹۳ ۱۷۱ +۱۲٫۸۷% مونتریل، قوزئی داکوتا
۱۶۶ بوفالو، قوزئی داکوتا ۱۹۲ ۱۸۸ +۲٫۱۳% کاس، قوزئی داکوتا
۱۶۷-(T) فرت یاتس، قوزئی داکوتا ۱۹۱ ۱۸۴ +۳٫۸0% سو، قوزئی داکوتا
۱۶۷-(T) سنبورن، قوزئی داکوتا ۱۹۱ ۱۹۲ −۰٫۵۲% بارنز، قوزئی داکوتا
۱۶۹ ادنبرق، قوزئی داکوتا ۱۸۹ ۱۹۶ −۳٫۵۷% والش، قوزئی داکوتا
۱۷۰ قولدن ولی، قوزئی داکوتا ۱۸۳ ۱۸۲ +۰٫۵۵% مرسر، قوزئی داکوتا
۱۷۱ پیترزبرق، قوزئی داکوتا ۱۸۰ ۱۹۲ −۶٫۲۵% نلسون، قوزئی داکوتا
۱۷۲-(T) ادمور، قوزئی داکوتا ۱۷۷ ۱۸۲ −۲٫۷۵% رامسی، قوزئی داکوتا
۱۷۲-(T) رهام، قوزئی داکوتا ۱۷۷ ۱۶۹ +۴٫۷۳% بومن، قوزئی داکوتا
۱۷۲-(T) تیلور، قوزئی داکوتا ۱۷۷ ۱۴۸ +۱۹٫۵۹% استارک، قوزئی داکوتا
۱۷۵-(T) بینفورد، قوزئی داکوتا ۱۷۴ ۱۸۳ −۴٫۹۲% قریقز، قوزئی داکوتا
۱۷۵-(T) قراندین، قوزئی داکوتا ۱۷۴ ۱۷۳ +۰٫۵۸% کاس، قوزئی داکوتا
۱۷۷ ریجنت، قوزئی داکوتا ۱۷۳ ۱۶۰ +۸٫۱۳% هتینقر، قوزئی داکوتا
۱۷۸ لیتچویل، قوزئی داکوتا ۱۷۱ ۱۷۲ −۰٫۵۸% بارنز، قوزئی داکوتا
۱۷۹ سلفریج، قوزئی داکوتا ۱۶۸ ۱۶۰ +۵�00% سو، قوزئی داکوتا
۱۸۰ ویلو سیتی، قوزئی داکوتا ۱۶۷ ۱۶۳ +۲٫۴۵% بوتیناو، قوزئی داکوتا
۱۸۱ استریتر، قوزئی داکوتا ۱۶۶ ۱۷۰ −۲٫۳۵% Stutsman
۱۸۲-(T) کنسال، قوزئی داکوتا ۱۶۰ ۱۶۳ −۱٫۸۴% Stutsman
۱۸۲-(T) راتلند، قوزئی داکوتا ۱۶۰ ۱۶۳ −۱٫۸۴% سارجنت، قوزئی داکوتا
۱۸۴ ریدر، قوزئی داکوتا ۱۵۹ ۱۶۲ −۱٫۸۵% آدامز، قوزئی داکوتا
۱۸۵ پورتال، قوزئی داکوتا ۱۵۷ ۱۲۶ +۲۴٫۶0% برک، قوزئی داکوتا
۱۸۶ تولنا، قوزئی داکوتا ۱۵۶ ۱۶۶ −۶٫۰۲% نلسون، قوزئی داکوتا
۱۸۷-(T) کلمبوس، قوزئی داکوتا ۱۵۵ ۱۳۳ +۱۶٫۵۴% برک، قوزئی داکوتا
۱۸۷-(T) وینق، قوزئی داکوتا ۱۵۵ ۱۵۲ +۱٫۹۷% برلی، قوزئی داکوتا
۱۸۹ کریستین، قوزئی داکوتا ۱۵۳ ۱۵۰ +۲�00% ریچلند، قوزئی داکوتا
۱۹۰ کرپیو، قوزئی داکوتا ۱۴۹ ۱۵۷ −۵٫۱0% وارد، قوزئی داکوتا
۱۹۱ ماکوتی، قوزئی داکوتا ۱۴۸ ۱۵۴ −۳٫۹0% وارد، قوزئی داکوتا
۱۹۲ کوولفکس، قوزئی داکوتا ۱۴۵ ۱۲۱ +۱۹٫۸۳% ریچلند، قوزئی داکوتا
۱۹۳ مارمارته، قوزئی داکوتا ۱۴۳ ۱۳۶ +۵٫۱۵% Slope
۱۹۴-(T) کراری، قوزئی داکوتا ۱۴۲ ۱۴۲ ۰�00% رامسی، قوزئی داکوتا
۱۹۴-(T) اوپهام، قوزئی داکوتا ۱۴۲ ۱۳۰ +۹٫۲۳% McHenry
۱۹۶ پیک سیتی، قوزئی داکوتا ۱۳۸ ۱۲۳ +۱۲٫۲0% مرسر، قوزئی داکوتا
۱۹۷-(T) مریان، قوزئی داکوتا ۱۳۳ ۱۳۳ ۰�00% لامور، قوزئی داکوتا
۱۹۷-(T) مدورا، قوزئی داکوتا ۱۳۳ ۱۱۲ +۱۸٫۷۵% بلینق، قوزئی داکوتا
۱۹۹-(T) بوودون، قوزئی داکوتا ۱۳۱ ۱۳۱ ۰�00% ولز، قوزئی داکوتا
۱۹۹-(T) کریستال، قوزئی داکوتا ۱۳۱ ۱۳۸ −۵٫۰۷% پمبینا، قوزئی داکوتا
۲۰۱ بیسب، قوزئی داکوتا ۱۲۸ ۱۲۶ +۱٫۵۹% تاونر، قوزئی داکوتا
۲۰۲-(T) آرنقارد، قوزئی داکوتا ۱۲۶ ۱۱۵ +۹٫۵۷% مکنزی، قوزئی داکوتا
۲۰۲-(T) نونان، قوزئی داکوتا ۱۲۶ ۱۲۱ +۴٫۱۳% Divide
۲۰۴-(T) هانافورد، قوزئی داکوتا ۱۲۵ ۱۳۱ −۴٫۵۸% قریقز، قوزئی داکوتا
۲۰۴-(T) وریسکا، قوزئی داکوتا ۱۲۵ ۱۱۸ +۵٫۹۳% بارنز، قوزئی داکوتا
۲۰۶-(T) آدامز، قوزئی داکوتا ۱۲۴ ۱۲۷ −۲٫۳۶% والش، قوزئی داکوتا
۲۰۶-(T) شلدون، قوزئی داکوتا ۱۲۴ ۱۱۶ +۶٫۹0% رانسوم، قوزئی داکوتا
۲۰۸-(T) فریست ریور، قوزئی داکوتا ۱۲۲ ۱۲۵ −۲٫۴0% والش، قوزئی داکوتا
۲۰۸-(T) اوسنابروک، قوزئی داکوتا ۱۲۲ ۱۳۴ −۸٫۹۶% کاوالیر، قوزئی داکوتا
۲۱۰ استارک‌ویتر، قوزئی داکوتا ۱۱۷ ۱۱۷ ۰�00% رامسی، قوزئی داکوتا
۲۱۱ دیرینق، قوزئی داکوتا ۱۱۶ ۹۸ +۱۸٫۳۷% McHenry
۲۱۲-(T) نیوبرق، قوزئی داکوتا ۱۱۵ ۱۱۰ +۴٫۵۵% بوتیناو، قوزئی داکوتا
۲۱۲-(T) سیکستون، قوزئی داکوتا ۱۱۵ ۱۱۷ −۱٫۷۱% ولز، قوزئی داکوتا
۲۱۴ المونت، قوزئی داکوتا ۱۱۲ ۱۲۲ −۸٫۲0% مورتون، قوزئی داکوتا
۲۱۵ بیوکنن، قوزئی داکوتا ۱۱۱ ۹۰ +۲۳٫۳۳% Stutsman
۲۱۶ راس، قوزئی داکوتا ۱۱۰ ۹۷ +۱۳٫۴0% مونتریل، قوزئی داکوتا
۲۱۷ قیلزبرق، قوزئی داکوتا ۱۰۶ ۱۰۸ −۱٫۸۵% Traill
۲۱۸ داج، قوزئی داکوتا ۱۰۵ ۸۷ +۲۰٫۶۹% دون، قوزئی داکوتا
۲۱۹-(T) اوبران، قوزئی داکوتا ۱۰۴ ۱۰۵ −۰٫۹۵% بنسون، قوزئی داکوتا
۲۱۹-(T) روکلاک، قوزئی داکوتا ۱۰۴ ۱۰۱ +۲٫۹۷% تاونر، قوزئی داکوتا
۲۲۱-(T) دازی، قوزئی داکوتا ۱۰۲ ۱۰۴ −۱٫۹۲% بارنز، قوزئی داکوتا
۲۲۱-(T) پیسک، قوزئی داکوتا ۱۰۲ ۱۰۶ −۳٫۷۷% والش، قوزئی داکوتا
۲۲۳ ازمند، قوزئی داکوتا ۹۹ ۱۰۰ −۱�00% بنسون، قوزئی داکوتا
۲۲۴-(T) کوقسول، قوزئی داکوتا ۹۸ ۹۹ −۱٫۰۱% سارجنت، قوزئی داکوتا
۲۲۴-(T) ویلدروس، قوزئی داکوتا ۹۸ ۱۱۰ −۱۰٫۹۱% ویلیامز، قوزئی داکوتا
۲۲۶ مرسر، قوزئی داکوتا ۹۷ ۹۴ +۳٫۱۹% مک‌لین، قوزئی داکوتا
۲۲۷-(T) قودریچ، قوزئی داکوتا ۹۶ ۹۸ −۲٫۰۴% شریدن، قوزئی داکوتا
۲۲۷-(T) اسپیریتوود لیک، قوزئی داکوتا ۹۶ ۹۰ +۶٫۶۷% Stutsman
۲۲۹ فینقال، قوزئی داکوتا ۹۵ ۹۷ −۲٫۰۶% بارنز، قوزئی داکوتا
۲۳۰-(T) لانکین، قوزئی داکوتا ۹۴ ۹۸ −۴٫۰۸% والش، قوزئی داکوتا
۲۳۰-(T) شرون، قوزئی داکوتا ۹۴ ۹۶ −۲٫۰۸% استیل، قوزئی داکوتا
۲۳۲ امنیا، قوزئی داکوتا ۹۳ ۹۴ −۱٫۰۶% کاس، قوزئی داکوتا
۲۳۳ وایت رت، قوزئی داکوتا ۹۲ ۸۰ +۱۵�00% مونتریل، قوزئی داکوتا
۲۳۴ قلنفیلد، قوزئی داکوتا ۹۱ ۹۱ ۰�00% فاستر، قوزئی داکوتا
۲۳۵-(T) ماونتن، قوزئی داکوتا ۸۸ ۹۲ −۴٫۳۵% پمبینا، قوزئی داکوتا
۲۳۵-(T) سولن، قوزئی داکوتا ۸۸ ۸۳ +۶٫۰۲% سو، قوزئی داکوتا
۲۳۷ مانتپیلیر، قوزئی داکوتا ۸۷ ۸۷ ۰�00% Stutsman
۲۳۸-(T) کارلسروهه، قوزئی داکوتا ۸۶ ۸۲ +۴٫۸۸% McHenry
۲۳۸-(T) ماکسباس، قوزئی داکوتا ۸۶ ۸۴ +۲٫۳۸% بوتیناو، قوزئی داکوتا
۲۳۸-(T) ورونا، قوزئی داکوتا ۸۶ ۸۵ +۱٫۱۸% لامور، قوزئی داکوتا
۲۴۱-(T) کولهاربور، قوزئی داکوتا ۸۵ ۷۹ +۷٫۵۹% مک‌لین، قوزئی داکوتا
۲۴۱-(T) اپینق، قوزئی داکوتا ۸۵ ۱۰۰ −۱۵�00% ویلیامز، قوزئی داکوتا
۲۴۱-(T) زیلند، قوزئی داکوتا ۸۵ ۸۶ −۱٫۱۶% مک‌اینتاش، قوزئی داکوتا
۲۴۴ پالرمو، قوزئی داکوتا ۸۲ ۷۴ +۱۰٫۸۱% مونتریل، قوزئی داکوتا
۲۴۵ هوردسفیلد، قوزئی داکوتا ۸۳ ۸۴ −۱٫۱۹% ولز، قوزئی داکوتا
۲۴۶ رایدر، قوزئی داکوتا ۸۲ ۸۵ −۳٫۵۳% وارد، قوزئی داکوتا
۲۴۷ کلیولند، قوزئی داکوتا ۸۱ ۸۳ −۲٫۴۱% Stutsman
۲۴۸-(T) دوایت، قوزئی داکوتا ۸۰ ۸۲ −۲٫۴۴% ریچلند، قوزئی داکوتا
۲۴۸-(T) توتل، قوزئی داکوتا ۸۰ ۸۰ ۰�00% کیدر، قوزئی داکوتا
۲۵۰-(T) فرت رنسم، قوزئی داکوتا ۷۸ ۷۷ +۱٫۳0% رانسوم، قوزئی داکوتا
۲۵۰-(T) لیر، قوزئی داکوتا ۷۸ ۸۰ −۲٫۵0% لوقان، قوزئی داکوتا
۲۵۲ مارتن، قوزئی داکوتا ۷۷ ۷۸ −۱٫۲۸% شریدن، قوزئی داکوتا
۲۵۳ قاردنر، قوزئی داکوتا ۷۶ ۷۴ +۲٫۷0% کاس، قوزئی داکوتا
۲۵۴ برایروود، قوزئی داکوتا ۷۶ ۷۳ +۴٫۱۱% کاس، قوزئی داکوتا
۲۵۵-(T) جاد، قوزئی داکوتا ۷۳ ۷۲ +۱٫۳۹% لامور، قوزئی داکوتا
۲۵۵-(T) پریری رووز، قوزئی داکوتا ۷۳ ۷۳ ۰�00% کاس، قوزئی داکوتا
۲۵۷ فلاکستون، قوزئی داکوتا ۷۲ ۶۶ +۹٫۰۹% برک، قوزئی داکوتا
۲۵۸ هاوانا، قوزئی داکوتا ۷۱ ۷۱ ۰�00% سارجنت، قوزئی داکوتا
۲۵۹-(T) بیوت، قوزئی داکوتا ۶۹ ۶۸ +۱٫۴۷% مک‌لین، قوزئی داکوتا
۲۵۹-(T) پتیبون، قوزئی داکوتا ۶۹ ۷۰ −۱٫۴۳% کیدر، قوزئی داکوتا
۲۶۱-(T) بنیدیکت، قوزئی داکوتا ۶۷ ۶۶ +۱٫۵۲% مک‌لین، قوزئی داکوتا
۲۶۱-(T) قولوا، قوزئی داکوتا ۶۷ ۶۱ +۹٫۸۴% قلدن ولی، قوزئی داکوتا
۲۶۱-(T) هیق، قوزئی داکوتا ۶۷ ۷۱ −۵٫۶۳% امونس، قوزئی داکوتا
۲۶۴-(T) اردوچ، قوزئی داکوتا ۶۶ ۶۷ −۱٫۴۹% والش، قوزئی داکوتا
۲۶۴-(T) پیکین، قوزئی داکوتا ۶۶ ۷۰ −۵٫۷۱% نلسون، قوزئی داکوتا
۲۶۶-(T) بالتا، قوزئی داکوتا ۶۴ ۶۵ −۱٫۵۴% پیرس، قوزئی داکوتا
۲۶۶-(T) وریک، قوزئی داکوتا ۶۴ ۶۵ −۱٫۵۴% بنسون، قوزئی داکوتا
۲۶۸ قریس سیتی، قوزئی داکوتا ۶۳ ۶۳ ۰�00% فاستر، قوزئی داکوتا
۲۶۹ مانتادور، قوزئی داکوتا ۶۲ ۶۴ −۳٫۱۲% ریچلند، قوزئی داکوتا
۲۷۰-(T) داوسون، قوزئی داکوتا ۶۱ ۶۱ ۰�00% کیدر، قوزئی داکوتا
۲۷۰-(T) داقلس، قوزئی داکوتا ۶۱ ۶۴ −۴٫۶۹% وارد، قوزئی داکوتا
۲۷۰-(T) نوم، قوزئی داکوتا ۶۱ ۶۲ −۱٫۶۱% بارنز، قوزئی داکوتا
۲۷۰-(T) سنتینل بیوت، قوزئی داکوتا ۶۱ ۵۶ +۸٫۹۳% قلدن ولی، قوزئی داکوتا
۲۷۴-(T) همیلتون، قوزئی داکوتا ۶۰ ۶۱ −۱٫۶۴% پمبینا، قوزئی داکوتا
۲۷۴-(T) سیروس، قوزئی داکوتا ۶۰ ۵۸ +۳٫۴۵% بوتیناو، قوزئی داکوتا
۲۷۶-(T) قریت بند، قوزئی داکوتا ۵۹ ۶۰ −۱٫۶۷% ریچلند، قوزئی داکوتا
۲۷۶-(T) پینقری، قوزئی داکوتا ۵۹ ۶۰ −۱٫۶۷% Stutsman
۲۷۸-(T) براکیت، قوزئی داکوتا ۵۶ ۵۷ −۱٫۷۵% رامسی، قوزئی داکوتا
۲۷۸-(T) مک‌کنری، قوزئی داکوتا ۵۶ ۵۶ ۰�00% فاستر، قوزئی داکوتا
۲۷۸-(T) نورت ریور، قوزئی داکوتا ۵۶ ۵۶ ۰�00% کاس، قوزئی داکوتا
۲۸۱-(T) دانیبروک، قوزئی داکوتا ۵۵ ۵۹ −۶٫۷۸% وارد، قوزئی داکوتا
۲۸۱-(T) میلتن، قوزئی داکوتا ۵۵ ۵۸ −۵٫۱۷% کاوالیر، قوزئی داکوتا
۲۸۳-(T) فربز، قوزئی داکوتا ۵۳ ۵۳ ۰�00% دیکی، قوزئی داکوتا
۲۸۳-(T) فولرتن، قوزئی داکوتا ۵۳ ۵۴ −۱٫۸۵% دیکی، قوزئی داکوتا
۲۸۵-(T) بارنی، قوزئی داکوتا ۵۱ ۵۲ −۱٫۹۲% ریچلند، قوزئی داکوتا
۲۸۵-(T) کترین، قوزئی داکوتا ۵۱ ۵۲ −۱٫۹۲% بارنز، قوزئی داکوتا
۲۸۵-(T) نایجرا، قوزئی داکوتا ۵۱ ۵۳ −۳٫۷۷% قراند فورکس، قوزئی داکوتا
۲۸۸ آلمو، قوزئی داکوتا ۵۰ ۵۷ −۱۲٫۲۸% ویلیامز، قوزئی داکوتا
۲۸۹ وودورث، قوزئی داکوتا ۴۹ ۵۰ −۲�00% Stutsman
۲۹۰-(T) اینکستر، قوزئی داکوتا ۴۸ ۵۰ −۴�00% قراند فورکس، قوزئی داکوتا
۲۹۰-(T) تولی، قوزئی داکوتا ۴۸ ۴۷ +۲٫۱۳% رنویل، قوزئی داکوتا
۲۹۲-(T) همپدن، قوزئی داکوتا ۴۷ ۴۸ −۲٫۰۸% رامسی، قوزئی داکوتا
۲۹۲-(T) نکوما، قوزئی داکوتا ۴۷ ۵۰ −۶�00% کاوالیر، قوزئی داکوتا
۲۹۴ راجرز، قوزئی داکوتا ۴۵ ۴۶ −۲٫۱۷% بارنز، قوزئی داکوتا
۲۹۵-(T) کورتنای، قوزئی داکوتا ۴۴ ۴۵ −۲٫۲۲% Stutsman
۲۹۵-(T) فردونیا، قوزئی داکوتا ۴۴ ۴۶ −۴٫۳۵% لوقان، قوزئی داکوتا
۲۹۵-(T) ریقن، قوزئی داکوتا ۴۴ ۴۳ +۲٫۳۳% برلی، قوزئی داکوتا
۲۹۸-(T) کانتون سیتی، قوزئی داکوتا ۴۳ ۴۵ −۴٫۴۴% پمبینا، قوزئی داکوتا
۲۹۸-(T) کلیفرد، قوزئی داکوتا ۴۳ ۴۴ −۲٫۲۷% Traill
۳۰۰-(T) کتی، قوزئی داکوتا ۴۲ ۴۳ −۲٫۳۳% ولز، قوزئی داکوتا
۳۰۰-(T) دیکی، قوزئی داکوتا ۴۲ ۴۲ ۰�00% لامور، قوزئی داکوتا
۳۰۰-(T) ولتر، قوزئی داکوتا ۴۲ ۴۰ +۵�00% McHenry
۳۰۳ باتقیت، قوزئی داکوتا ۴۱ ۴۳ −۴٫۶۵% پمبینا، قوزئی داکوتا
۳۰۴ آلیس، قوزئی داکوتا ۴۰ ۴۰ ۰�00% کاس، قوزئی داکوتا
۳۰۵ لاندا، قوزئی داکوتا ۳۹ ۳۸ +۲٫۶۳% بوتیناو، قوزئی داکوتا
۳۰۶-(T) فایردال، قوزئی داکوتا ۳۷ ۳۸ −۲٫۶۳% والش، قوزئی داکوتا
۳۰۶-(T) رابینسون، قوزئی داکوتا ۳۷ ۳۷ ۰�00% کیدر، قوزئی داکوتا
۳۰۸-(T) برلین، قوزئی داکوتا ۳۵ ۳۴ +۲٫۹۴% لامور، قوزئی داکوتا
۳۰۸-(T) برینسماد، قوزئی داکوتا ۳۵ ۳۵ ۰�00% بنسون، قوزئی داکوتا
۳۰۸-(T) مونانقو، قوزئی داکوتا ۳۵ ۳۶ −۲٫۷۸% دیکی، قوزئی داکوتا
۳۰۸-(T) وولفورد، قوزئی داکوتا ۳۵ ۳۶ −۲٫۷۸% پیرس، قوزئی داکوتا
۳۱۲ السن، قوزئی داکوتا ۳۳ ۳۵ −۵٫۷۱% کاوالیر، قوزئی داکوتا
۳۱۳ لوورن، قوزئی داکوتا ۳۱ ۳۱ ۰�00% استیل، قوزئی داکوتا
۳۱۴-(T) قاردینا، قوزئی داکوتا ۳۰ ۲۹ +۳٫۴۵% بوتیناو، قوزئی داکوتا
۳۱۴-(T) کریمر، قوزئی داکوتا ۳۰ ۲۹ +۳٫۴۵% بوتیناو، قوزئی داکوتا
۳۱۴-(T) لتن، قوزئی داکوتا ۳۰ ۳۰ ۰�00% رامسی، قوزئی داکوتا
۳۱۴-(T) سیبلی، قوزئی داکوتا ۳۰ ۳۰ ۰�00% بارنز، قوزئی داکوتا
۳۱۸ ولز، قوزئی داکوتا ۲۹ ۳۱ −۶٫۴۵% کاوالیر، قوزئی داکوتا
۳۱۹-(T) انتلر، قوزئی داکوتا ۲۸ ۲۷ +۳٫۷0% بوتیناو، قوزئی داکوتا
۳۱۹-(T) اقلاند، قوزئی داکوتا ۲۸ ۲۸ ۰�00% تاونر، قوزئی داکوتا
۳۲۱-(T) امبروز، قوزئی داکوتا ۲۷ ۲۶ +۳٫۸۵% Divide
۳۲۱-(T) بالفور، قوزئی داکوتا ۲۷ ۲۶ +۳٫۸۵% McHenry
۳۲۱-(T) سارلس، قوزئی داکوتا ۲۷ ۲۸ −۳٫۵۷% کاوالیر، قوزئی داکوتا
۳۲۴-(T) بیوسایرس، قوزئی داکوتا ۲۶ ۲۷ −۳٫۷0% آدامز، قوزئی داکوتا
۳۲۴-(T) کییوقا، قوزئی داکوتا ۲۶ ۲۷ −۳٫۷0% سارجنت، قوزئی داکوتا
۳۲۶-(T) الیات، قوزئی داکوتا ۲۵ ۲۵ ۰�00% رانسوم، قوزئی داکوتا
۳۲۶-(T) ناکس، قوزئی داکوتا ۲۵ ۲۵ ۰�00% بنسون، قوزئی داکوتا
۳۲۸ اسپرینقبروک، قوزئی داکوتا ۲۴ ۲۷ −۱۱٫۱۱% ویلیامز، قوزئی داکوتا
۳۲۹-(T) فورتونا، قوزئی داکوتا ۲۳ ۲۲ +۴٫۵۵% Divide
۳۲۹-(T) یورک، قوزئی داکوتا ۲۳ ۲۳ ۰�00% بنسون، قوزئی داکوتا
۳۳۱-(T) کانوی، قوزئی داکوتا ۲۲ ۲۳ −۴٫۳۵% والش، قوزئی داکوتا
۳۳۱-(T) هینز، قوزئی داکوتا ۲۲ ۲۳ −۴٫۳۵% آدامز، قوزئی داکوتا
۳۳۱-(T) لودن، قوزئی داکوتا ۲۲ ۲۳ −۴٫۳۵% دیکی، قوزئی داکوتا
۳۳۴-(T) امیدون، قوزئی داکوتا ۲۱ ۲۰ +۵�00% Slope
۳۳۴-(T) کلیو، قوزئی داکوتا ۲۱ ۲۲ −۴٫۵۵% کاوالیر، قوزئی داکوتا
۳۳۴-(T) هامبورق، قوزئی داکوتا ۲۱ ۲۱ ۰�00% ولز، قوزئی داکوتا
۳۳۷-(T) بردک، قوزئی داکوتا ۲۰ ۲۱ −۴٫۷۶% امونس، قوزئی داکوتا
۳۳۷-(T) لیل، قوزئی داکوتا ۲۰ ۲۰ ۰�00% بارنز، قوزئی داکوتا
۳۳۷-(T) میلو، قوزئی داکوتا ۲۰ ۲۰ ۰�00% رولت، قوزئی داکوتا
۳۴۰ کلوین، قوزئی داکوتا ۱۹ ۲۰ −۵�00% کاوالیر، قوزئی داکوتا
۳۴۱ اوورلی، قوزئی داکوتا ۱۸ ۱۸ ۰�00% بوتیناو، قوزئی داکوتا
۳۴۲ ایر، قوزئی داکوتا ۱۷ ۱۷ ۰�00% کاس، قوزئی داکوتا
۳۴۳-(T) قاسکوین، قوزئی داکوتا ۱۶ ۱۶ ۰�00% بومن، قوزئی داکوتا
۳۴۳-(T) لیت، قوزئی داکوتا ۱۶ ۱۶ ۰�00% قرنت، قوزئی داکوتا
۳۴۵-(T) بانتری، قوزئی داکوتا ۱۵ ۱۴ +۷٫۱۴% McHenry
۳۴۵-(T) لوما، قوزئی داکوتا ۱۵ ۱۶ −۶٫۲۵% کاوالیر، قوزئی داکوتا
۳۴۷-(T) هنا، قوزئی داکوتا ۱۴ ۱۵ −۶٫۶۷% کاوالیر، قوزئی داکوتا
۳۴۷-(T) کی‌یف، قوزئی داکوتا ۱۴ ۱۳ +۷٫۶۹% McHenry
۳۴۹ ونتوریا، قوزئی داکوتا ۱۳ ۱۰ +۳۰�00% مک‌اینتاش، قوزئی داکوتا
۳۵۰-(T) چارچس فری، قوزئی داکوتا ۱۲ ۱۲ ۰�00% رامسی، قوزئی داکوتا
۳۵۰-(T) هانسبورو، قوزئی داکوتا ۱۲ ۱۲ ۰�00% تاونر، قوزئی داکوتا
۳۵۰-(T) پیلزبری، قوزئی داکوتا ۱۲ ۱۲ ۰�00% بارنز، قوزئی داکوتا
۳۵۳-(T) لورین، قوزئی داکوتا ۹ ۹ ۰�00% رنویل، قوزئی داکوتا
۳۵۳-(T) پرت، قوزئی داکوتا ۹ ۹ ۰�00% تاونر، قوزئی داکوتا
۳۵۵-(T) برقن، قوزئی داکوتا ۷ ۷ ۰�00% McHenry
۳۵۵-(T) قرانو، قوزئی داکوتا ۷ ۷ ۰�00% رنویل، قوزئی داکوتا
۳۵۷ روسو، قوزئی داکوتا ۴ ۴ ۰�00% مک‌لین، قوزئی داکوتا

گؤرونتولردَییشدیر

بیرده باخدَییشدیر

قایناق‌لاردَییشدیر

ائشیگه باغلانتیلاردَییشدیر


  1. ^ Annual Estimates of the Resident Population: April 1, 2010 to July 1, 2015. اداره آمار ایالات متحده آمریکا. آرشیولنیب اصلی نۆسخه‌دن on 2020-02-13. یوْخلانیلیبMay 20, 2016.
  2. ^ 2010 Census Redistricting Data (Public Law 94-171) Summary File. American FactFinder2. U.S. Census Bureau, 2010 Census. یوْخلانیلیبOctober 26, 2012.