قینان یا عبریجه کنعان انوش اوغلی وشیث نوه سی و آدام و حووا نتیجه سی ایدی.

قایناقلاردَییشدیر