ولپریسو شیلی شهری اهالی باخیمین‌دان ان بویوک شهری‌دیر.

Cerro Barón.JPG
Cerro Concepcion.jpg