میلادی ۲۰۲۳-جۆ ایل گریگوری تقویمی اساسیندا ایکی مین ایگیرمی اۆچونجو ایل.

اهمیتلی حادیثه‌لردَییشدیر

ژانویهدَییشدیر

فئوریهدَییشدیر

مارسدَییشدیر

آوریلدَییشدیر

مئیدَییشدیر

ژوئندَییشدیر

ژولایدَییشدیر

آقوستدَییشدیر

سپتامبردَییشدیر

اوْکتوبردَییشدیر

نوْوامبردَییشدیر

دسامبردَییشدیر