آغ‌دنیز بؤلگه‌سی

آغ‌دنیز بؤلگه‌سی، تۆرکیه‌نین یئددى جوغرافى بولگه‌سیندن بیریدیر.آنادولونون جنوبوندا آغ‌دنیز صاحلى بويو اوزانير. أنى ۱۲۰-۱۸۰ كم اراسيندا دئيشير. غارب و ﺵﻤﺎل غاربنده اژه بؤلگه‌سی، ﺵﻤﺎلنده مرکزی آنادولو بؤلگه‌سی، شارقينده جنوب شرق آنادولو بؤلگه‌سی، جنوبوندا اسه آغ‌دنیز يرلشير. جنوب-شارقدان سوریه اله قونشودور.

آغ‌دنیز بؤلگه‌سی

جوغرافىا

دَییشدیر

صاحل اوزونلوغو شارقده سوریه سرحديندن غاربده مارماریسه قادر ۱۵۴۲ كيلومتردير. آغ دنيز بؤلگه‌سینين ارازى قورولوشو اولدوقجا داغليق و كله-كوتورلوكدور. بؤلگه‌نين اوز شكيللرينين أساس جيزگيلرينى توروس داغلارى معین أدير. تورکيەنين، بی‌شهر و اغیردیر کيمى بویوک شيرين سو گوللەرى بورادادير. غارب توروس داغلارى، ديک ﻡﺎﺋﻞى یاماجلاريندان إنەن بول سولو چایلار تارافيندان پارچالانميش و ادەتەن بویلا اوزانان دەرين دەرەلەر اورتایا چيخميشدير. اورتا توروس داغلارى، جەنوب غاربدەكى طاشۀلى یایلاسى ايله شمال شارقداكى اوزون يایلا اراسيندا اوزانير. لوبنان تورپاقلاريندان چيخاراق شيمالا دوغرو اخان و آنتاكیا یاخينليغيندا ديک بير نقطئ-نظرلا غاربه قایتان آ عاصی چایى، آميک دوزونون جەنوب-غارب تارافيندا، كەنيش أساسلى بير دەرەدەن كەچير و سمعان‌داغ یاخينليغيندا دەنيزه توكولور. چوکوروا، شارقده نور داغلارى، غاربده اسه اورتا توروسلار اله ماهدودلاشير. بۇ كنيش دوزنليک غاربده سيهان چايى شارقده جيهان چايلارينين داشيديغى اللويلرله يارانميش بويوک دلتا دوزنليغيدير. چوکوروا نين شيمال حصهلرى بۇ ایکی چاين قوللارى اله ئر ئر پارچالانميش بير يايلا شكلينددير . بؤلگه‌دكى أن أهمیتلى اخار سولار شارقدن غاربه دوغرو سيرا اله عاصی، جيهان و سیحان چايلارى اله گوكسو، كورپو سويو، آغسو، أشن و دالامان چايىدر.

ايل|اوستانلر

دَییشدیر
 
اوستانلر

آغ‌دنیز بؤلگه‌سی سرحادلرى اچريسيندكى ايللر اشاغداكيلاردير:

ئرى ش هر ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۷ ۲۰۱۱ ايالت
۱ آدانا ۹۱۶.۱۵0 ۱.۱۳0.۷۱0 ۱.۶۱۱.۲۶۲ ۱.۶۱۷.000 آدانا
۲ آنتالیا ۳۷۸.۲0۸ ۶0۳.۱۹0 ۱.۱۲۷.۶۳۴ ۱.0۴۳.000 آنتالیا
۳ مرسین ۴۲۲.۳۵۷ ۵۳۷.۸۴۲ ۱.0۵۶.۳۳۱ ۸۶۱.000 مرسین
۴ قهرمان مرعش ۲۲۸.۱۲۹ ۳۲۶.۱۹۸ ۳۷۱.۴۶۳ ۴۲۹.000 قهرمان مرعش
۵ طرسوس ۱۸۲.000 ۲۱۶.۳۸۲ ۲۲۹.۹۲۱ ۲۴۴.000 مرسین
۶ انطاکیه ۱۲۳.۸۷۱ ۱۴۴.۹۱0 ۱۸۶.۲۴۳ ۲۱۳.000 ختای
۷ عثمانیه ۱۲۲.۳0۷ ۱۷۳.۹۷۷ ۱۸0.۴۷۷ ۲0۴.000 عثمانیه
۸ اسکندرون ۱۵۴.۸0۷ ۱۵۹.۱۴۹ ۱۷۷.۲۹۴ ۲0۳.000 ختای
۹ اسپارتا ۱۱۲.۱۱۷ ۱۴۸.۴۹۶ ۱۸۴.۷۳۵ ۱۹۱.۹00 اسپارتا
۱0 جیحان ۸۵.۳0۸ ۱0۸.۶0۲ ۱0۳.۸00 ۱0۷.000 آدانا
۱۱ آلانیا ۵۲.۴۶0 ۸۸.۳۴۶ ۹۱.۷۱۳ ۱0۴.000 آنتالیا
۱۲ ماناوگات ۳۸.۴۹۸ ۷۱.۶۷۹ ۷۵.۱۶۳ ۹۴.۷00 آنتالیا
۱۳ کادیرلی ۵۵.0۶۱ ۶۵.۲۲۷ ۷۷.۳۷۹ ۸۲.۹۶۸ عثمانیه
۱۴ قوزان ۵۴.۴۵۱ ۷۵.۸۳۳ ۷۲.۴۶۳ ۷۸.۵۸۷ آدانا
۱۵ بوردور ۵۶.۴۳۲ ۶۳.۳۶۳ ۷0.۱۵۷ ۷0.۳۸۹ بوردور

بیرده باخ

دَییشدیر

قایناقلار

دَییشدیر