تورکیه شهرلرینین سیاهه‌سی

(تورکیه شهرلرینین سییاهه‌سی-دن يوْل‌لاندیریلمیش)


تورکیه شهرلری سیاهیسی

ازمیر
بورسا
غازی عینتاب
قونیه
آنتالیا
رتبه شهیر ساییسی۱۹۹۰ ساییسی ۲۰۰۰ ساییسی۲۰۰۷ ساییسی ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ (اونگورولن) اوستان
۱ ایستانبول ۶٬۶۲۹٬۴۳۱ ۸٬۸۰۳٬۴۶۸ ۱۰٬۸۶۱٬۴۶۳ ۱۰٬۸۷۸٬۳۶۰ ۱۲٬۸۲۹٬۹۶۰ ایستانبول
۲ آنکارا ۲٬۵۸۳٬۹۶۳ ۳٬۲۰۳٬۳۶۲ ۳٬۸۴۲٬۷۳۷ ۳٬۸۹۴٬۱۸۲ ۴٬۳۰۶٬۱۰۵ آنکارا
۳ ازمیر ۱٬۷۵۸٬۷۸۰ ۲٬۲۳۲٬۲۶۵ ۲٬۶۴۴٬۵۳۱ ۲٬۶۷۲٬۱۲۶ ۳٬۲۷۶٬۸۱۵ ازمیر
۴ بورسا ۸۳۴٬۵۷۶ ۱٬۱۹۴٬۶۸۷ ۱٬۵۳۷٬۰۴۰ ۱٬۵۸۹٬۵۳۰ ۱٬۸۵۴٬۲۸۵ بورسا
۵ آدانا ۹۱۶٬۱۵۰ ۱٬۱۳۰٬۷۱۰ ۱٬۵۰۶٬۲۷۲ ۱٬۵۱۷٬۷۸۷ ۱٬۵۶۳٬۵۴۵ آدانا
۶ غازی عینتاب ۶۰۳٬۴۳۴ ۸۵۳٬۵۱۳ ۱٬۱۹۲٬۰۲۳ ۱٬۲۳۵٬۸۱۵ ۱٬۲۹۵٬۰۵۰ غازی عینتاب
۷ قونیه ۵۱۳٬۳۴۶ ۷۴۲٬۶۹۰ ۹۷۳٬۷۹۱ ۹۸۰٬۹۷۳ ۱٬۰۰۳٬۳۷۳ قونیه
۸ آنتالیا ۳۷۸٬۲۰۸ ۶۰۳٬۱۹۰ ۸۷۷٬۹۴۵ ۹۱۱٬۴۹۷ ۹۵۵٬۵۷۳ آنتالیا
۹ قیصریه ۴۲۵٬۷۷۶ ۵۳۶٬۳۹۲ ۷۷۵٬۵۹۴ ۷۸۱٬۱۱۹ ۹۱۱٬۹۸۴ قیصریه
۱۰ مرسین ۴۸۱٬۴۵۹ ۶۳۳٬۶۹۱ ۶۹۲٬۳۰۰ ۶۹۶٬۵۱۸ ۸۴۲٬۲۳۰ مرسین
۱۱ اسکی‌شهر ۴۱۳٬۰۸۲ ۴۸۲٬۷۹۳ ۵۸۱٬۴۰۸ ۵۹۹٬۷۹۶ ۶۱۷٬۲۱۵ اسکی‌شهر
۱۲ دیاربکر ۳۷۳٬۸۱۰ ۵۴۵٬۹۶۳ ۶۱۳٬۳۳۲ ۶۱۳٬۸۲۱ ۶۱۴٬۳۱۰ دیاربکر
۱۳ دنیزلی ۲۳۷٬۹۱۸ ۳۵۷٬۵۵۷ ۴۶۵٬۹۴۷ ۴۷۹٬۳۸۱ ۴۹۲٬۸۱۵ دنیزلی
۱۴ شانلی‌اورفه ۲۷۶٬۵۲۸ ۳۸۵٬۵۸۸ ۴۷۲٬۲۳۸ ۴۶۸٬۹۹۳ ۴۶۵٬۷۴۸ شانلی‌اورفه
۱۵ سامسون ۳۲۲٬۹۸۲ ۳۸۸٬۵۰۹ ۴۵۹٬۷۸۱ ۴۶۱٬۶۴۰ ۵۱۱٬۶۰۱ سامسون
۱۷ ملطیه ۲۷۰٬۴۱۲ ۳۸۱٬۰۸۱ ۴۱۹٬۲۱۲ ۴۱۱٬۱۸۱ ۳۸۸٬۵۹۰ ملطیه
۱۸ آداپازاری ۲۷۲٬۰۳۹ ۲۸۳٬۷۵۲ ۳۸۲٬۲۲۶ ۵۴۸٬۱۲۰ ۳۹۹٬۰۲۲ سقاریه
۱۹ قهرمان مرعش ۲۲۸٬۱۲۹ ۳۲۶٬۱۹۸ ۳۸۰٬۸۰۵ ۳۸۵٬۶۷۲ ۳۸۴٬۹۵۳ قهرمان مرعش
۲۰ ارزروم ۲۴۲٬۳۹۱ ۳۶۱٬۲۳۵ ۳۶۱٬۱۶۰ ۳۵۹٬۷۵۲ ۳۵۸٬۳۴۴ ارزروم
۲۱ وان ۱۵۵٬۶۲۳ ۲۸۴٬۴۶۴ ۳۳۱٬۹۸۶ ۳۴۲٬۱۳۹ ۳۵۲٬۲۹۲ وان
۲۲ الازیغ ۲۰۴٬۶۰۳ ۲۶۶٬۴۹۵ ۳۱۹٬۳۸۱ ۳۱۲٬۵۸۴ ۳۰۵٬۷۸۷ الازیغ
۲۳ باتمان ۱۴۷٬۳۴۷ ۲۴۶٬۶۷۸ ۲۹۳٬۰۲۴ ۲۹۸٬۳۴۲ ۳۱۳٬۳۵۵ باتمان
۲۵ ایزمیت ۱۹۰٬۷۴۱ ۱۹۵٬۶۹۹ ۲۸۵٬۴۷۰ ۲۸۷٬۹۷۰ ۲۹۳٬۳۳۹ قوجاایلی
۲۶ سیواس ۲۲۳٬۱۱۵ ۲۵۱٬۷۷۶ ۲۹۴٬۴۰۲ ۲۸۸٬۶۹۳ ۲۸۲٬۹۸۴ سیواس اوستانی
۲۷ گبزه ۱۵۹٬۱۱۶ ۲۵۳٬۴۸۷ ۲۷۰٬۶۱۴ ۲۷۴٬۲۷۱ ۲۸۲٬۴۴۴ قوجاایلی اوستانی
۲۸ مانیسا ۱۵۸٬۹۲۸ ۲۱۴٬۹۴۹ ۲۸۱٬۸۹۰ ۲۷۸٬۹۶۷ ۲۹۱٬۳۷۴ مانیسا اوستانی
۲۹ بالیکسیر ۱۷۰٬۵۸۹ ۲۱۵٬۴۳۶ ۲۴۱٬۴۰۴ ۲۴۷٬۰۷۲ ۲۵۹٬۱۵۷ بالیکسیر اوستانی
۳۱ طرسوس ۱۸۷٬۵۰۸ ۲۱۶٬۳۸۲ ۲۲۹٬۹۲۱ ۲۲۸٬۴۷۱ ۲۲۷٬۰۲۱ مرسین اوستانی
۳۲ ترابزون ۱۶۱٬۸۸۶ ۲۱۴٬۹۴۹ ۲۳۰٬۶۹۳ ۲۲۰٬۸۶۰ ۲۱۱٬۰۲۷ ترابزون اوستانی
۳۳ چوروم ۱۱۶٬۸۱۰ ۱۶۱٬۳۲۱ ۲۰۲٬۳۲۲ ۲۰۶٬۵۷۲ ۲۱۰٬۸۲۲ چوروم اوستانی
۳۴ چورلو ۷۴٬۶۸۱ ۱۴۱٬۵۲۵ ۱۹۰٬۷۹۲ ۲۰۰٬۵۷۷ ۲۱۰٬۳۶۲ تکیرداغ اوستانی
۳۶ عثمانیه ۱۲۲٬۳۰۷ ۱۷۳٬۹۷۷ ۱۸۰٬۴۷۷ ۱۸۹٬۱۱۲ ۱۹۷٬۷۴۷ عثمانیه اوستانی
۳۷ آدی‌یامان ۱۰۰٬۰۴۵ ۱۷۸٬۵۳۸ ۱۹۱٬۶۲۷ ۱۹۳٬۲۵۰ ۱۹۸٬۴۳۳ آدی‌یامان اوستانی
۳۸ کوتاهیه ۱۳۰٬۹۴۴ ۱۶۶٬۶۶۵ ۲۱۲٬۹۳۴ ۲۰۲٬۱۱۸ ۲۱۲٬۴۴۴ کوتاهیه اوستانی
۳۹ قیریق‌قالا ۱۸۵٬۴۳۱ ۲۰۵٬۰۷۸ ۱۹۳٬۵۲۶ ۱۹۲٬۳۴۱ ۱۹۲٬۷۰۵ قیریق‌قالا اوستانی
۴۰ انطاکیه ۱۲۳٬۸۷۱ ۱۴۴٬۹۱۰ ۱۸۶٬۲۴۳ ۱۸۸٬۳۱۰ ۱۹۰٬۳۷۷ خاتای اوستانی
۴۳ اسکندرون ۱۵۴٬۸۰۷ ۱۵۹٬۱۴۹ ۱۷۷٬۲۹۴ ۱۷۶٬۳۷۴ ۱۷۵٬۴۵۴ خاتای اوستانی
۴۴ آیدین ۱۰۷٬۰۱۱ ۱۴۳٬۲۶۷ ۱۶۸٬۲۱۶ ۱۷۱٬۲۴۲ ۱۷۹٬۴۲۵ آیدین اوستانی
۴۵ عشاق ۱۰۵٬۲۷۰ ۱۳۷٬۰۰۱ ۱۷۲٬۷۰۹ ۱۷۳٬۰۵۳ ۱۷۳٬۳۹۷ عشاق اوستانی
۴۷ آق‌سرای ۹۰٬۶۹۸ ۱۲۹٬۹۴۹ ۱۵۳٬۵۷۰ ۱۶۱٬۳۲۳ ۱۷۱٬۴۲۳ آق‌سارای اوستانی
۴۸ افیون قره‌حصار ۹۵٬۶۴۳ ۱۲۸٬۵۱۶ ۱۵۹٬۹۶۷ ۱۶۳٬۲۰۷ ۱۷۰٬۴۵۵ افیون قره‌حصار اوستانی
۴۹ اسپارتا ۱۱۲٬۱۱۷ ۱۴۸٬۴۹۶ ۱۸۴٬۷۳۵ ۱۷۵٬۸۱۵ ۱۶۶٬۸۹۵ اسپارتا اوستانی
۵۰ اینه گول ۷۳٬۲۵۸ ۱۱۹٬۷۱۰ ۱۵۴٬۶۹۸ ۱۵۸٬۵۷۵ ۱۶۲٬۴۵۲ بورسا اوستانی
۵۲ تکیرداغ ۸۰٬۴۴۲ ۱۰۷٬۱۹۱ ۱۳۳٬۳۲۲ ۱۳۷٬۹۶۲ ۱۴۲٬۶۰۲ تکیرداغ اوستانی
۵۳ ادیرنه ۱۰۲٬۳۴۵ ۱۱۹٬۲۹۸ ۱۳۶٬۰۷۰ ۱۳۸٬۲۲۲ ۱۴۰٬۳۷۴ ادیرنه
۵۴ داریجا ۵۳٬۵۵۹ ۸۵٬۸۱۸ ۱۰۹٬۵۸۰ ۱۳۵٬۹۶۶ ۱۴۰٬۳۰۲ قوجاایلی اوستانی
۵۵ گولجوک ۱۰۴٬۲۳۴ ۱۰۳٬۹۹۶ ۱۲۷٬۲۰۶ ۱۳۰٬۱۴۱ ۱۲۹٬۷۱۳ قوجاایلی اوستانی
۵۶ کارامان ۷۶٬۵۲۵ ۱۰۵٬۳۸۴ ۱۲۲٬۸۰۹ ۱۲۷٬۱۹۲ ۱۳۲٬۰۶۴ کارامان اوستانی
۵۷ کورفز ۷۸٬۷۰۷ ۹۹٬۳۲۲ ۱۱۹٬۳۸۳ ۱۲۵٬۰۱۲ ۱۲۶٬۶۱۶ قوجاایلی اوستانی
۵۸ اردو ۱۰۲٬۱۰۷ ۱۱۲٬۵۲۵ ۱۳۴٬۰۰۵ ۱۳۲٬۲۸۰ ۱۳۵٬۸۷۸ اردو اوستانی
۵۹ سیرت ۶۸٬۳۲۰ ۹۸٬۲۸۱ ۱۱۷٬۵۹۹ ۱۲۲٬۴۶۳ ۱۲۷٬۳۲۷ سعرد اوستانی
۶۰ قزل‌تپه ۶۰٬۱۳۴ ۱۱۳٬۱۴۳ ۱۲۷٬۱۴۸ ۱۲۵٬۴۵۵ ۱۲۳٬۷۶۲ ماردین اوستانی اوستانی
۶۱ درینجه ۶۶٬۱۴۱ ۹۳٬۹۹۷ ۱۱۳٬۹۹۱ ۱۱۸٬۱۳۰ ۱۱۹٬۷۰۴ قوجاایلی اوستانی
۶۳ دوزجه ۶۵٬۲۰۹ ۵۶٬۶۴۹ ۱۱۷٬۶۰۵ ۱۱۹٬۴۱۰ ۱۲۱٬۲۱۵ دوزجه اوستانی
۶۴ توقات ۸۳٬۰۵۸ ۱۱۳٬۱۰۰ ۱۲۷٬۹۸۸ ۱۲۴٬۴۹۶ ۱۲۱٬۰۰۴ توقات اوستانی
۶۵ بولی ۶۱٬۵۰۹ ۸۴٬۵۶۵ ۱۲۰٬۱۸۸ ۱۲۰٬۰۰۱ ۱۲۰٬۰۲۱ بولی اوستانی
۶۷ تورقوتلو ۷۳٬۶۳۴ ۹۳٬۷۲۷ ۱۱۱٬۱۶۶ ۱۱۴٬۴۸۳ ۱۱۷٬۸۰۰ مانیسا اوستانی
۷۰ باندیرما ۷۷٬۴۴۴ ۹۷٬۴۱۹ ۱۱۰٬۲۴۸ ۱۱۱٬۴۹۴ ۱۱۲٬۷۴۰ بالیکسیر اوستانی
۷۱ نازیللی ۸۰٬۲۷۷ ۱۰۵٬۶۶۵ ۱۰۵٬۶۷۵ ۱۰۸٬۰۵۶ ۱۱۰٬۴۳۷ آیدین اوستانی
۷۲ زونگولداک ۱۱۷٬۹۷۵ ۱۰۴٬۲۷۶ ۱۰۷٬۳۵۴ ۱۰۵٬۹۷۹ ۱۰۴٬۶۰۴ زونگولداک اوستانی
۷۳ کارابوک ۱۰۵٬۳۷۳ ۱۰۰٬۷۴۹ ۱۰۸٬۹۹۴ ۱۰۶٬۱۴۸ ۱۰۳٬۳۰۲ قارابوک اوستانی
۷۴ سیورک ۶۳٬۰۴۹ ۱۲۶٬۸۲۰ ۱۰۸٬۰۹۴ ۱۰۵٬۴۷۵ ۱۰۲٬۸۵۶ شانلی‌اورفه اوستانی
۷۵ قرشهر ۷۳٬۵۳۸ ۸۸٬۱۰۵ ۹۹٬۸۳۲ ۱۰۱٬۳۳۳ ۱۰۵٬۸۲۶ قرشهر اوستانی
۷۶ آق‌حصار ۷۳٬۹۴۴ ۸۱٬۵۱۰ ۹۶٬۳۹۳ ۹۹٬۴۲۳ ۱۰۲٬۴۵۳ مانیسا اوستانی
۷۸ لولبورگاز ۵۲٬۳۸۴ ۷۹٬۰۰۲ ۹۵٬۴۶۶ ۹۸٬۱۲۸ ۱۰۰٬۷۹۰ قرقلرائلی اوستانی
۷۹ نیغده ۵۵٬۰۳۵ ۷۸٬۰۸۸ ۱۰۰٬۴۱۸ ۱۰۰٬۴۱۸ ۱۰۵٬۷۰۲ نیغده اوستانی
۸۰ جیهان ۸۵٬۳۰۸ ۱۰۸٬۶۰۲ ۱۰۳٬۸۰۰ ۱۰۲٬۰۴۰ ۱۰۴٬۵۴۲ آدانا اوستانی
۸۱ کارادنیز ارغلی ۶۶٬۸۵۹ ۷۹٬۴۸۶ ۹۴٬۷۳۶ ۹۸٬۵۴۵ ۹۹٬۲۹۸ زونگولداک اوستانی
۸۲ جیزره ۵۰٬۰۲۳ ۶۹٬۵۹۱ ۹۰٬۴۷۷ ۹۴٬۰۷۶ ۹۴٬۸۳۵ شرناق اوستانی
۸۳ صالیحلی ۷۰٬۸۶۱ ۸۳٬۱۳۷ ۹۶٬۵۹۴ ۹۶٬۴۴۹ ۹۶٬۳۰۴ مانیسا اوستانی
۸۴ چاناق‌قالا ۵۳٬۹۹۵ ۷۵٬۱۸۰ ۸۶٬۵۴۴ ۹۰٬۶۵۳ ۹۴٬۷۶۲ چاناق‌قالا اوستانی
۸۵ یالووا ۶۵٬۸۲۳ ۷۰٬۱۱۸ ۸۷٬۳۷۲ ۹۱٬۰۴۷ ۹۴٬۷۲۲ یالوا اوستانی
۸۶ نیزیپ ۵۸٬۶۰۴ ۷۱٬۶۲۹ ۹۱٬۴۸۶ ۹۳٬۱۰۱ ۹۴٬۸۳۵ غازی عینتاب اوستانی
۸۷ آلانیا ۵۲٬۴۶۰ ۸۸٬۳۴۶ ۹۱٬۷۱۳ ۹۲٬۲۲۳ ۹۴٬۳۱۶ آنتالیا اوستانی
۸۸ ارغلی ۷۴٬۲۸۳ ۸۲٬۶۳۳ ۹۴٬۵۴۲ ۹۳٬۱۶۱ ۹۵٬۰۵۸ قونیه اوستانی
۸۹ گره‌سون ۶۷٬۶۰۴ ۸۳٬۶۳۶ ۸۹٬۲۴۱ ۹۰٬۰۳۴ ۹۰٬۸۲۷ گره‌سون اوستانی
۹۱ ریزه ۵۲٬۷۴۳ ۷۸٬۱۴۴ ۹۴٬۸۰۰ ۹۱٬۹۰۴ ۹۶٬۵۰۳ ریزه اوستانی
۹۲ پولاتلی ۶۰٬۱۵۸ ۷۹٬۹۹۲ ۹۱٬۱۶۶ ۸۹٬۰۲۴ ۹۶٬۸۱۲ آنکارا اوستانی
۹۳ آغری ۵۸٬۰۳۸ ۷۹٬۷۶۴ ۹۷٬۸۳۹ ۹۱٬۸۱۷ ۹۹٬۲۷۶ آغری اوستانی
۹۴ بینگول ۴۱٬۵۹۰ ۶۸٬۸۷۶ ۸۶٬۵۱۱ ۸۶٬۱۱۳ ۸۹٬۲۲۴ بینگول اوستانی
۹۵ کاراتپه ۴۲٬۰۸۰ ۶۴٬۲۶۲ ۷۴٬۷۷۴ ۸۰٬۲۲۱ ۸۲٬۵۵۱ قوجاایلی اوستانی
۹۶ ارزنجان ۹۱٬۷۷۲ ۱۰۷٬۱۷۵ ۸۶٬۷۷۹ ۸۶٬۰۵۱ ۸۵٬۳۲۳ ارزنجان اوستانی
۹۷ نوشهیر ۵۲٬۷۱۹ ۶۷٬۸۶۴ ۸۱٬۶۸۸ ۸۱٬۸۹۹ ۸۴٬۶۳۱ نوشهیر اوستانی
۹۸ کاستامونو ۵۱٬۵۶۰ ۶۴٬۶۰۶ ۸۰٬۵۸۲ ۸۰٬۹۴۶ ۸۶٬۰۸۵ کاستامانو اوستانی
۱۰۰ نصیبین ۴۹٬۶۷۱ ۷۴٬۱۱۰ ۸۸٬۲۹۶ ۸۴٬۳۷۲ ۸۳٬۸۳۲ ماردین اوستانی اوستانی
۱۰۱ چاییرووا ۷٬۸۰۰ ۲۴٬۸۲۵ ۴۵٬۰۸۵ ۷۸٬۴۳۰ ۸۲٬۴۹۴ قوجاایلی اوستانی
۱۰۲ ماردین ۵۳٬۰۰۵ ۶۵٬۰۷۲ ۸۲٬۱۳۴ ۸۱٬۲۶۹ ۸۲٬۴۴۹ ماردین اوستانی
۱۰۳ البستان ۵۴٬۷۴۱ ۷۱٬۵۰۰ ۸۲٬۲۳۸ ۸۱٬۲۳۹ ۸۵٬۶۴۲ قهرمان مرعش اوستانی
۱۰۴ بافرا ۶۵٬۶۰۰ ۸۳٬۷۳۳ ۸۵٬۳۲۵ ۸۲٬۵۹۳ ۷۹٬۸۶۱ سامسون اوستانی
۱۰۵ کیلیس ۸۴٬۰۷۷ ۷۷٬۶۷۰ ۷۷٬۷۰۶ ۷۸٬۶۹۸ ۷۹٬۶۹۰ کیلیس اوستانی
۱۰۶ آماسیا ۵۷٬۰۸۷ ۷۴٬۳۹۳ ۸۵٬۸۵۱ ۸۲٬۲۰۰ ۸۶٬۶۶۷ آماسیا اوستانی
۱۰۷ ماناوقات ۳۸٬۴۹۸ ۷۱٬۶۷۹ ۷۵٬۱۶۳ ۷۶٬۶۰۵ ۸۱٬۹۰۳ آنتالیا اوستانی
۱۰۸ کادیرلی ۵۵٬۰۶۱ ۶۵٬۲۲۷ ۷۷٬۳۷۹ ۷۶٬۹۷۶ ۷۸٬۹۶۴ عثمانیه اوستانی
۱۰۹ سیلوپی ۲۳٬۴۳۰ ۵۱٬۱۹۹ ۷۰٬۶۷۰ ۷۳٬۶۰۳ ۷۳٬۴۰۰ شرناق اوستانی
۱۱۰ ایغدیر ۳۸٬۹۱۷ ۵۹٬۸۸۰ ۷۵٬۹۲۷ ۷۵٬۸۲۴ ۷۵٬۷۲۱ ایغدیر اوستانی
۱۱۱ سوما ۴۹٬۹۷۷ ۶۰٬۶۷۴ ۷۰٬۶۸۳ ۷۳٬۰۲۷ ۷۴٬۱۵۸ مانیسا اوستانی
۱۱۲ چرکزکوی ۲۳٬۱۰۲ ۴۱٬۶۳۸ ۶۰٬۹۰۷ ۶۷٬۶۱۷ ۶۹٬۸۷۵ تکیرداغ اوستانی
۱۱۳ ویرانشهر ۵۷٬۴۶۱ ۱۲۱٬۳۸۲ ۱۰۰٬۹۲۹ ۸۷٬۶۰۵ ۸۹٬۹۴۰ شانلی‌اورفه اوستانی
۱۱۴ قارص ۷۸٬۴۵۵ ۷۸٬۴۷۳ ۷۶٬۹۹۲ ۷۵٬۲۹۱ ۷۶٬۷۲۹ قارص اوستانی
۱۱۶ قوزان ۵۴٬۴۵۱ ۷۵٬۸۳۳ ۷۲٬۴۶۳ ۷۲٬۷۲۷ ۷۴٬۵۲۱ آدانا
۱۱۸ اوده میش ۵۱٬۶۲۰ ۶۱٬۸۹۶ ۷۱٬۲۱۹ ۷۱٬۴۸۰ ۷۳٬۳۳۰ ازمیر اوستانی
۱۱۹ یوزگات ۵۰٬۳۳۵ ۷۳٬۹۳۰ ۷۲٬۱۸۳ ۷۱٬۷۶۸ ۷۱٬۳۵۳ یوزقات اوستانی
۱۲۰ ائنیه ۴۵٬۷۱۶ ۶۱٬۵۵۲ ۷۲٬۸۶۷ ۷۲٬۰۸۰ ۷۴٬۸۰۶ اردو اوستانی
۱۲۱ فتحیه ۳۷٬۴۶۶ ۵۰٬۶۸۹ ۶۶٬۲۷۱ ۶۸٬۲۸۵ ۷۰٬۲۹۹ موغله اوستانی
۱۲۲ ارجیش ۴۰٬۴۸۱ ۷۰٬۸۸۱ ۷۷٬۴۶۴ ۷۳٬۷۳۳ ۷۰٬۰۰۲ وان اوستانی
۱۲۳ دوردیول ۴۷٬۱۴۴ ۵۳٬۵۹۷ ۶۶٬۰۸۲ ۶۷٬۴۳۰ ۶۸٬۷۷۸ خاتای اوستانی
۱۲۴ موش ۴۴٬۰۱۹ ۶۷٬۹۲۷ ۷۰٬۵۰۹ ۶۹٬۵۰۷ ۷۲٬۷۷۴ موش اوستانی
۱۲۵ چانقری ۴۵٬۴۹۶ ۶۲٬۵۰۸ ۶۸٬۵۹۶ ۶۷٬۵۸۸ ۶۶٬۵۸۰ چانقری اوستانی
۱۲۶ قیریق خان ۶۸٬۶۰۱ ۶۳٬۶۱۵ ۷۰٬۵۴۳ ۶۸٬۲۱۲ ۶۵٬۸۸۱ خاتای اوستانی
۱۲۷ سوکه ۵۰٬۸۶۶ ۶۲٬۳۸۴ ۶۶٬۱۵۶ ۶۵٬۹۷۴ ۶۵٬۷۹۲ آیدین اوستانی
۱۲۸ شرناق ۲۵٬۰۵۹ ۵۲٬۷۴۳ ۵۴٬۳۰۲ ۵۹٬۴۳۵ ۶۳٬۶۶۴ شرناق اوستانی
۱۲۹ حکاری ۳۰٬۴۰۷ ۵۸٬۱۴۵ ۵۷٬۹۵۴ ۶۰٬۸۹۱ ۶۳٬۸۲۸ حکاری اوستانی
۱۳۰ قیرخلار ائلی ۴۳٬۰۱۷ ۵۳٬۲۲۱ ۵۹٬۹۷۰ ۶۱٬۸۸۰ ۶۴٬۲۶۵ قیرخلار ائلی اوستانی
۱۳۱ باشیسکله ۳۱٬۱۶۷ ۴۹٬۸۵۵ ۵۹٬۹۹۳ ۶۱٬۷۲۰ ۶۲٬۶۶۳ قوجاایلی اوستانی
۱۳۲ دغوبایزید ۳۵٬۲۱۳ ۵۶٬۲۶۱ ۶۹٬۴۱۴ ۶۶٬۴۲۳ ۶۳٬۴۳۲ آغری اوستانی اوستانی
۱۳۳ قوش آداسی ۳۱٬۹۱۱ ۴۷٬۶۶۱ ۵۴٬۶۶۳ ۵۸٬۶۵۰ ۶۲٬۶۳۷ آیدین اوستانی
۱۳۴ ارگانی ۳۷٬۳۶۵ ۴۷٬۳۳۳ ۶۱٬۹۷۳ ۶۲٬۲۸۷ ۶۲٬۶۰۱ دیار بکیر اوستانی
۱۳۵ دوشانلی ۳۸٬۲۱۴ ۴۷٬۲۲۴ ۶۱٬۸۴۱ ۶۲٬۰۴۰ ۶۲٬۲۳۹ کوت آهیا اوستانی
۱۳۶ بوردور ۵۶٬۴۳۲ ۶۳٬۳۶۳ ۷۰٬۱۵۷ ۶۶٬۱۸۲ ۷۱٬۶۱۱ بوردور اوستانی
۱۳۷ تورحال ۶۹٬۰۷۹ ۹۵٬۵۳۶ ۶۳٬۱۸۱ ۶۲٬۳۵۲ ۶۱٬۵۲۳ توکات اوستانی
۱۳۸ یوکسک اووا ۲۸٬۹۰۹ ۵۹٬۶۶۲ ۵۹٬۴۱۰ ۶۰٬۲۹۶ ۶۱٬۱۸۲ حکاری اوستانی
۱۳۹ تاتوان ۵۴٬۰۷۱ ۶۶٬۷۴۸ ۵۵٬۰۳۳ ۵۷٬۹۷۶ ۶۰٬۹۱۹ بتلیس اوستانی
۱۴۰ رئحیانلی ۴۲٬۴۵۱ ۵۲٬۱۳۵ ۶۰٬۰۷۳ ۶۰٬۴۱۸ ۶۰٬۷۶۳ خاتای اوستانی
۱۴۱ موغلا ۳۵٬۶۰۵ ۴۳٬۸۴۵ ۵۲٬۹۱۸ ۵۶٬۶۱۹ ۶۱٬۵۵۰ موغله اوستانی
۱۴۲ کاحتا ۴۲٬۱۸۳ ۶۰٬۶۸۹ ۵۹٬۵۷۰ ۵۹٬۶۶۵ ۵۹٬۷۶۰ آدیامان اوستانی
۱۴۳ آغ شهر ۵۱٬۷۴۶ ۶۰٬۲۲۶ ۶۳٬۴۷۲ ۶۰٬۷۶۵ ۵۸٬۰۵۸ قونیه اوستانی
۱۴۴ برگاما ۴۲٬۵۵۴ ۵۲٬۱۷۳ ۵۸٬۲۱۲ ۵۷٬۹۴۷ ۵۷٬۶۸۲ ازمیر اوستانی
۱۴۵ اربا ۳۳٬۵۵۴ ۴۵٬۵۹۵ ۵۶٬۸۱۰ ۵۷٬۲۱۰ ۵۷٬۶۱۰ توکات اوستانی
۱۴۶ بوزویوک ۳۳٬۱۶۲ ۴۷٬۴۶۹ ۵۴٬۴۲۲ ۵۵٬۹۸۵ ۵۷٬۵۴۸ بیله جیک اوستانی
۱۴۷ چارشامبا ۳۸٬۸۶۳ ۴۹٬۱۸۹ ۶۰٬۷۱۴ ۵۸٬۹۶۶ ۵۷٬۲۱۸ سامسون اوستانی
۱۴۸ موصطافا کامال پاشا ۳۷٬۹۳۸ ۴۶٬۷۳۱ ۵۵٬۸۱۸ ۵۶٬۴۹۰ ۵۷٬۱۶۲ بورسا اوستانی
۱۴۹ پاتنوس ۳۳٬۷۵۹ ۷۱٬۸۲۹ ۶۷٬۱۲۱ ۶۲٬۰۶۸ ۵۷٬۰۱۵ آغری اوستانی اوستانی
۱۵۰ اورحان قاضی ۳۱٬۸۸۹ ۴۴٬۴۲۶ ۵۳٬۱۸۹ ۵۴٬۳۳۳ ۵۵٬۴۷۷ بورسا اوستانی
۱۵۱ بیسمیل ۳۹٬۸۳۴ ۶۱٬۱۶۲ ۵۷٬۳۵۹ ۵۶٬۳۹۰ ۵۵٬۴۲۱ دیار بکیر اوستانی
۱۵۲ سورگون ۳۱٬۱۷۹ ۵۳٬۸۸۴ ۴۴٬۰۲۷ ۴۹٬۵۲۸ ۵۵٬۰۲۹ یوزقات اوستانی
۱۵۳ کئشان ۴۰٬۶۵۶ ۴۲٬۷۵۵ ۵۴٬۳۶۶ ۵۴٬۱۸۹ ۵۴٬۰۱۲ ادیرنه اوستانی
۱۵۵ میدیات ۲۹٬۵۶۹ ۵۶٬۶۶۹ ۵۶٬۳۴۰ ۵۴٬۷۹۹ ۵۳٬۲۵۸ ماردین اوستانی
۱۵۷ مرزیفون ۴۰٬۴۳۱ ۴۵٬۶۱۳ ۵۲٬۰۵۰ ۵۲٬۱۹۲ ۵۲٬۳۳۴ آماسیا اوستانی
۱۵۸ قاپاقلی ۶٬۱۴۲ ۲۷٬۲۰۹ ۴۱٬۹۵۶ ۴۶٬۷۶۰ ۵۱٬۵۶۴ تکیرداغ اوستانی
۱۵۹ میلاس ۲۸٬۷۴۱ ۳۸٬۰۶۳ ۴۸٬۸۹۶ ۵۰٬۱۴۱ ۵۱٬۳۸۶ موغله اوستانی
۱۶۰ قاراجا به ی ۳۱٬۶۶۵ ۴۰٬۶۲۴ ۵۲٬۰۱۶ ۵۱٬۶۴۲ ۵۱٬۲۶۸ بورسا اوستانی
۱۶۲ سوروچ ۴۰٬۳۹۵ ۴۴٬۴۲۱ ۶۴٬۷۶۵ ۵۷٬۸۷۸ ۵۰٬۹۹۱ شانلی‌اورفه اوستانی
۱۶۳ ائدرئمیت ۳۵٬۴۸۶ ۳۹٬۲۰۲ ۴۷٬۳۸۳ ۴۹٬۱۲۲ ۵۰٬۸۶۱ بالیق اسیر اوستانی
۱۶۴ تیره ۳۷٬۸۵۵ ۴۲٬۹۸۸ ۴۸٬۵۶۵ ۴۹٬۴۵۱ ۵۰٬۳۳۷ ازمیر
۱۶۶ فاتسا ۳۹٬۴۶۷ ۶۳٬۷۲۱ ۶۸٬۹۱۷ ۵۹٬۰۹۴ ۴۹٬۲۷۱ اردو اوستانی
۱۶۷ بارتین ۳۱٬۹۷۴ ۳۵٬۹۹۲ ۴۷٬۰۸۲ ۴۷٬۹۹۹ ۵۱٬۶۴۰ Bartın
۱۶۸ سیلیفکه ۴۶٬۸۵۸ ۶۴٬۸۲۷ ۵۲٬۹۶۱ ۵۰٬۳۲۷ ۴۷٬۶۹۳ مرسین اوستانی
۱۶۹ آلاشهر ۳۶٬۶۴۹ ۳۹٬۵۹۰ ۴۵٬۹۷۱ ۴۶٬۵۴۴ ۴۷٬۱۱۷ مانیسا اوستانی
۱۷۰ دیدیم ۱۱٬۳۷۸ ۲۵٬۶۹۹ ۳۱٬۷۴۶ ۳۹٬۱۸۳ ۴۶٬۶۲۰ آیدین
۱۷۱ سریک ۲۳٬۱۰۶ ۳۰٬۵۷۹ ۴۹٬۰۲۷ ۴۷٬۷۸۴ ۴۶٬۵۴۱ آنتالیا اوستانی
۱۷۲ بیره جیک ۲۸٬۴۴۰ ۴۰٬۰۵۴ ۴۶٬۳۰۴ ۴۶٬۰۲۰ ۴۵٬۷۳۶ شانلی‌اورفه اوستانی
۱۷۳ قارامورسل ۲۴٬۴۶۲ ۲۹٬۳۵۳ ۴۴٬۱۲۱ ۴۴٬۹۲۵ ۴۶٬۱۳۲ قوجاایلی اوستانی
۱۷۴ قارکوپرو ۲٬۷۱۹ ۱۳٬۲۲۷ ۲۲٬۷۸۲ ۳۴٬۰۹۸ ۴۵٬۴۱۴ شانلی‌اورفه اوستانی
۱۷۵ سامان داغ ۲۹٬۸۵۷ ۳۴٬۶۴۱ ۴۲٬۰۱۲ ۴۳٬۵۲۸ ۴۵٬۰۴۴ خاتای اوستانی
۱۷۷ اردملی ۳۰٬۰۴۲ ۴۰٬۱۷۵ ۴۳٬۷۲۱ ۴۳٬۶۴۷ ۴۳٬۵۷۳ مرسین اوستانی
۱۷۸ جئیلان پیلان ۳۳٬۲۳۸ ۴۴٬۲۵۸ ۴۳٬۸۹۰ ۴۳٬۷۱۸ ۴۳٬۵۴۶ شانلی‌اورفه اوستانی
۱۷۹ گونن ۲۶٬۸۴۹ ۳۶٬۲۶۳ ۴۱٬۸۱۱ ۴۲٬۴۲۸ ۴۳٬۰۴۵ بالیق اسیر اوستانی
۱۸۰ دیل اوواسی ۱۸٬۵۹۰ ۲۸٬۸۹۰ ۴۰٬۲۰۱ ۴۱٬۴۵۵ ۴۱٬۶۴۳ قوجاایلی اوستانی
۱۸۳ دوزیچی ۳۱٬۸۱۳ ۳۹٬۰۹۷ ۳۹٬۱۶۲ ۴۰٬۲۷۱ ۴۱٬۳۸۰ عثمانیه اوستانی
۱۸۵ اوزون کوپرو ۳۴٬۷۴۱ ۳۶٬۱۶۲ ۴۱٬۹۰۷ ۴۱٬۱۶۵ ۴۰٬۴۲۳ ادیرنه اوستانی
۱۸۸ بتلیس ۳۸٬۱۳۰ ۴۴٬۹۲۳ ۴۳٬۳۵۹ ۴۱٬۴۰۴ ۴۶٬۰۶۲ بتلیس اوستانی
۱۸۹ بیگا ۲۰٬۷۵۳ ۲۷٬۵۴۹ ۳۳٬۵۰۹ ۳۶٬۴۶۹ ۳۹٬۴۲۹ چاناق قالا
۱۹۰ سئیدی شهر ۴۲٬۷۳۷ ۴۸٬۳۷۲ ۳۷٬۷۶۳ ۳۸٬۴۸۷ ۳۹٬۲۱۱ قونیه اوستانی
۱۹۲ سیلوان ۶۰٬۷۳۱ ۶۴٬۱۳۶ ۴۷٬۱۰۵ ۴۲٬۷۳۶ ۳۸٬۳۶۷ دیار بکیر اوستانی
۱۹۳ افشین ۲۸٬۵۲۴ ۳۵٬۸۳۴ ۳۸٬۶۲۵ ۳۸٬۴۰۹ ۳۸٬۱۹۳ قهرمان مرعش اوستانی
۱۹۴ بورحانییه ۲۱٬۸۰۵ ۳۱٬۲۲۷ ۳۶٬۶۹۶ ۳۷٬۴۱۵ ۳۸٬۱۳۴ بالیق اسیر اوستانی
۱۹۶ سولو اووا ۳۶٬۲۲۳ ۴۲٬۷۱۵ ۳۷٬۲۳۵ ۳۷٬۲۶۶ ۳۷٬۲۹۷ آماسیا اوستانی
۱۹۸ بوجاق ۲۷٬۴۰۷ ۲۸٬۸۳۳ ۳۵٬۶۲۱ ۳۵٬۸۴۳ ۳۶٬۰۶۵ بوردور
۱۹۹ سینوپ ۲۵٬۵۳۷ ۳۰٬۵۰۲ ۳۴٬۷۵۵ ۳۵٬۳۹۳ ۳۶٬۰۳۱ سینوپ قالا اوستانی
۲۰۰ دولی ۳۲٬۹۶۱ ۳۵٬۰۸۴ ۳۶٬۱۲۱ ۳۶٬۰۷۲ ۳۶٬۰۲۳ قیصریه اوستانی
۲۰۱ بولانجاق ۲۴٬۱۷۲ ۳۲٬۱۸۲ ۳۷٬۰۲۱ ۳۶٬۵۰۵ ۳۵٬۹۸۹ گره‌سون
۲۰۲ بور ۲۴٬۵۵۶ ۲۹٬۸۰۴ ۳۵٬۱۵۱ ۳۵٬۵۳۲ ۳۵٬۹۱۳ نیغده اوستانی
۲۰۳ سافران بولو ۲۴٬۳۵۱ ۳۱٬۶۹۷ ۳۸٬۳۳۴ ۳۷٬۰۹۲ ۳۵٬۸۵۰ قارابوک اوستانی
۲۰۴ آکچابات ۲۶٬۲۴۰ ۳۹٬۱۰۲ ۳۶٬۲۸۹ ۳۵٬۸۶۸ ۳۵٬۴۴۷ ترابزون اوستانی
۲۰۶ آیوالیق ۲۵٬۶۸۷ ۳۱٬۹۸۶ ۳۴٬۶۵۱ ۳۴٬۹۶۸ ۳۵٬۲۸۵ بالیق اسیر اوستانی
۲۰۷ مارماریس ۱۶٬۳۶۱ ۲۸٬۶۶۰ ۲۸٬۱۷۱ ۳۱٬۴۵۰ ۳۴٬۷۲۹ موغله اوستانی
۲۰۸ پایاس ۳۳٬۴۴۳ ۳۰٬۱۴۰ ۳۲٬۵۸۷ ۳۳٬۵۴۷ ۳۴٬۵۰۷ خاتای اوستانی
۲۰۹ سونگورلو ۳۰٬۵۲۱ ۳۵٬۳۹۷ ۳۴٬۲۲۷ ۳۴٬۲۱۱ ۳۴٬۱۹۵ چوروم اوستانی
۲۱۰ بهی بازاری ۲۶٬۲۲۵ ۳۴٬۴۴۱ ۳۴٬۴۹۶ ۳۴٬۳۱۹ ۳۴٬۱۴۲ آنکارا اوستانی
۲۱۱ زلا ۴۶٬۰۹۰ ۵۲٬۶۴۰ ۳۶٬۱۵۴ ۳۵٬۰۱۷ ۳۳٬۸۸۰ توکات اوستانی
۲۱۲ بیله جیک ۲۳٬۲۷۳ ۳۴٬۱۰۵ ۴۵٬۱۲۶ ۳۹٬۴۵۳ ۴۶٬۴۰۳ بیله جیک اوستانی
۲۱۳ قوزلو ۳۶٬۹۴۷ ۳۰٬۰۰۰ ۳۵٬۱۳۲ ۳۴٬۱۸۲ ۳۳٬۲۳۲ زونگولداک
۲۱۴ صاندیقلی ۲۲٬۳۵۹ ۳۷٬۸۰۴ ۳۳٬۸۵۶ ۳۳٬۳۷۱ ۳۲٬۸۸۶ افیون قره‌حصار
۲۱۵ بودروم ۲۰٬۹۳۱ ۳۲٬۲۲۷ ۲۸٬۵۷۵ ۳۰٬۶۸۸ ۳۲٬۸۰۱ موغله اوستانی
۲۱۷ آنامور ۳۸٬۸۱۷ ۴۹٬۹۴۸ ۳۵٬۷۸۹ ۳۳٬۹۳۵ ۳۲٬۰۸۱ مرسین اوستانی
۲۱۸ بایبورت ۳۳٬۶۷۷ ۳۲٬۲۸۵ ۳۲٬۵۴۶ ۳۲٬۰۲۰ ۳۲٬۱۴۱ بایبورت اوستانی
۲۱۹ قاراپینار ۲۶٬۸۴۹ ۳۵٬۲۸۵ ۳۱٬۹۱۳ ۳۱٬۶۹۵ ۳۱٬۴۷۷ قونیه اوستانی
۲۲۰ نیکسار ۳۵٬۲۰۱ ۴۴٬۸۰۸ ۳۴٬۲۶۲ ۳۲٬۶۷۵ ۳۱٬۰۸۸ توکات اوستانی
۲۲۱ تئرمه ۲۰٬۳۸۱ ۲۵٬۰۵۲ ۲۸٬۴۱۱ ۲۹٬۶۹۳ ۳۰٬۹۷۵ سامسون اوستانی
۲۲۲ ایلگین ۲۵٬۰۳۲ ۲۶٬۶۹۸ ۳۱٬۱۷۸ ۳۰٬۸۹۲ ۳۰٬۶۰۶ قونیه اوستانی
۲۲۳ ایصلاحیه ۳۴٬۶۰۷ ۳۸٬۷۷۰ ۳۱٬۹۶۳ ۳۱٬۲۰۴ ۳۰٬۴۴۵ غازی عینتاب
۲۲۴ به ی شهر ۳۰٬۴۱۲ ۴۱٬۳۱۲ ۳۲٬۷۹۹ ۳۱٬۵۹۸ ۳۰٬۳۹۷ قونیه اوستانی
۲۲۵ ائرزین ۲۲٬۴۷۷ ۲۵٬۸۷۹ ۳۰٬۰۳۵ ۳۰٬۱۳۷ ۳۰٬۲۳۹ خاتای اوستانی
۲۲۶ بولوادین ۴۴٬۹۶۹ ۵۲٬۳۹۸ ۳۱٬۳۵۲ ۳۰٬۷۵۴ ۳۰٬۱۵۶ افیون قره‌حصار اوستانی
۲۲۷ تونجه لی ۲۴٬۵۱۳ ۲۵٬۰۴۱ ۲۷٬۰۹۱ ۲۸٬۵۸۶ ۳۰٬۰۸۱ تونج ائلی اوستانی
۲۲۸ یئنی شهر ۲۱٬۲۱۰ ۲۶٬۰۶۸ ۲۸٬۴۵۴ ۲۹٬۱۲۸ ۲۹٬۸۰۲ بورسا اوستانی
۲۲۹ یئرکوی ۲۶٬۲۴۸ ۳۲٬۲۲۸ ۳۱٬۱۹۷ ۳۰٬۳۳۵ ۲۹٬۴۷۳ یوزقات اوستانی
۲۳۰ چومرا ۲۸٬۷۸۱ ۴۲٬۳۰۸ ۲۸٬۱۵۳ ۲۸٬۷۹۸ ۲۹٬۴۴۳ قونیه اوستانی
۲۳۱ قاراسو ۱۴٬۵۰۰ ۲۴٬۶۷۲ ۲۵٬۶۰۷ ۲۷٬۲۵۷ ۲۸٬۹۰۷ سقاریه
۲۳۲ بابااسکی ۲۲٬۸۲۳ ۲۵٬۵۵۹ ۲۷٬۶۳۱ ۲۸٬۲۰۰ ۲۸٬۷۶۹ قیرخلار ائلی اوستانی
۲۳۳ مالقارا ۲۰٬۱۸۰ ۲۴٬۸۹۸ ۲۷٬۴۱۶ ۲۷٬۹۹۷ ۲۸٬۵۷۸ تکیرداغ اوستانی
۲۳۴ چان ۲۳٬۸۵۵ ۲۸٬۸۷۸ ۲۹٬۱۷۲ ۲۸٬۸۳۵ ۲۸٬۴۹۸ چاناق قالا اوستانی
۲۳۵ قوملوجا ۱۷٬۱۶۶ ۲۵٬۰۸۱ ۳۱٬۵۸۱ ۳۰٬۰۱۵ ۲۸٬۴۴۹ آنتالیا اوستانی
۲۳۶ قورتالان ۱۷٬۲۹۵ ۲۴٬۸۶۵ ۲۷٬۵۶۱ ۲۸٬۰۰۴ ۲۸٬۴۴۷ سییرت
۲۳۷ اورتاجا ۱۲٬۱۰۹ ۱۶٬۹۲۳ ۲۱٬۶۳۴ ۲۵٬۰۰۹ ۲۸٬۳۸۴ موغله اوستانی
۲۳۸ شرفلی کوشحیصار ۳۸٬۲۴۸ ۴۲٬۰۸۳ ۲۷٬۰۴۸ ۲۷٬۶۰۲ ۲۸٬۱۵۶ آنکارا اوستانی
۲۴۰ بازارجیق ۲۵٬۱۵۴ ۲۴٬۳۷۴ ۲۹٬۳۳۹ ۲۸٬۵۸۲ ۲۷٬۸۲۵ قهرمان مرعش اوستانی
۲۴۱ موت ۱۷٬۶۰۰ ۳۶٬۴۸۲ ۳۱٬۵۲۰ ۲۹٬۴۷۷ ۲۷٬۴۳۴ مرسین اوستانی
۲۴۲ گول باشی ۲۹٬۵۸۸ ۲۸٬۶۵۶ ۲۶٬۹۹۳ ۲۷٬۰۸۷ ۲۷٬۱۸۱ آدیامان
۲۴۳ توسیا ۲۲٬۸۱۰ ۲۳٬۲۵۷ ۲۶٬۸۴۱ ۲۶٬۹۵۶ ۲۷٬۰۷۱ کاستامانو اوستانی
۲۴۵ وزیرکوپرو ۲۰٬۶۶۳ ۲۳٬۲۱۱ ۲۵٬۸۵۲ ۲۵٬۸۹۴ ۲۵٬۹۳۶ سامسون اوستانی
۲۴۶ بویابات ۲۱٬۵۰۶ ۲۴٬۶۸۱ ۲۵٬۸۸۵ ۲۵٬۶۹۴ ۲۵٬۵۰۳ سینوپ قالا اوستانی
۲۴۷ عثمانجیق ۲۱٬۳۴۷ ۲۸٬۴۲۳ ۲۵٬۲۰۶ ۲۵٬۲۲۷ ۲۵٬۲۴۸ چوروم اوستانی
۲۴۸ بسنی ۲۶٬۰۷۶ ۳۶٬۱۲۳ ۲۴٬۹۹۶ ۲۵٬۰۸۳ ۲۵٬۱۷۰ آدیامان اوستانی
۲۴۹ ساری قامیش ۲۱٬۷۴۳ ۲۳٬۲۳۶ ۱۷٬۹۱۵ ۲۱٬۴۳۸ ۲۴٬۹۶۱ قارص
۲۵۱ سیماو ۱۶٬۱۱۰ ۲۸٬۴۱۵ ۲۵٬۶۷۷ ۲۵٬۱۴۹ ۲۴٬۶۲۱ کوت آهیا اوستانی
۲۵۲ دینار ۳۴٬۹۹۰ ۳۵٬۴۲۴ ۲۴٬۳۴۰ ۲۴٬۴۷۵ ۲۴٬۶۱۰ افیون قره‌حصار
۲۵۳ قوموشخانا ۲۶٬۰۱۴ ۳۰٬۲۷۰ ۲۸٬۰۲۸ ۲۶٬۲۳۸ ۲۴٬۴۴۸ گوموش خانا
۲۵۴ سوسورلوق ۱۸٬۹۰۶ ۲۲٬۳۰۵ ۲۳٬۷۷۸ ۲۴٬۰۵۰ ۲۴٬۳۲۲ بالیق اسیر اوستانی
۲۵۵ آغچاقالا ۱۵٬۲۱۱ ۳۲٬۱۱۴ ۲۶٬۸۷۷ ۲۵٬۵۹۵ ۲۴٬۳۱۳ شانلی‌اورفه
۲۵۷ کیلیملی ۳۴٬۴۷۵ ۲۴٬۶۲۶ ۲۴٬۲۷۵ ۲۴٬۱۴۱ ۲۴٬۰۰۷ زونگولداک
۲۵۸ حربییه ۱۷٬۲۴۸ ۲۰٬۳۰۹ ۲۴٬۵۰۰ ۲۴٬۱۴۷ ۲۳٬۷۹۴ خاتای
۲۵۹ ایدیل ۱۲٬۹۰۵ ۱۹٬۱۲۳ ۲۱٬۳۲۹ ۲۲٬۴۹۶ ۲۳٬۶۶۳ شرناق
۲۶۰ آردشن ۱۷٬۳۴۰ ۴۵٬۳۹۲ ۲۶٬۷۶۲ ۲۴٬۹۶۵ ۲۳٬۱۶۸ ریزه
۲۶۱ دالامان ۱۵٬۰۲۵ ۱۷٬۶۰۷ ۲۰٬۹۴۵ ۲۲٬۰۴۶ ۲۳٬۱۴۷ موغله
۲۶۲ گلی بولو ۱۸٬۶۷۰ ۲۳٬۱۲۷ ۳۱٬۲۴۶ ۲۷٬۱۶۰ ۲۳٬۰۷۴ چاناق قالا
۲۶۳ اردک ۱۳٬۲۴۶ ۱۸٬۶۲۶ ۲۰٬۴۷۵ ۲۱٬۶۶۰ ۲۲٬۸۴۵ بالیق اسیر
۲۶۴ قاضی پاشا ۱۳٬۶۹۷ ۱۶٬۵۳۶ ۲۰٬۱۴۹ ۲۱٬۴۱۵ ۲۲٬۶۸۱ آنتالیا
۲۶۵ آغچا قوجا ۱۳٬۵۸۲ ۲۵٬۵۶۰ ۲۲٬۴۱۶ ۲۲٬۵۲۲ ۲۲٬۶۲۸ دوزجه
۲۶۶ آرتوین ۲۰٬۳۰۶ ۲۳٬۱۵۷ ۲۴٬۵۰۲ ۲۳٬۵۲۷ ۲۴٬۴۶۸ آرتوین
۲۶۷ چای جوما ۱۶٬۳۰۳ ۱۸٬۷۳۴ ۲۱٬۲۵۹ ۲۱٬۹۰۵ ۲۲٬۵۵۱ زونگولداک
۲۶۸ چئشمه ۲۰٬۶۲۲ ۲۵٬۲۵۷ ۱۷٬۹۵۰ ۲۰٬۲۴۷ ۲۲٬۵۴۴ ازمیر
۲۶۹ کمر ۸٬۴۴۹ ۱۷٬۲۵۵ ۱۶٬۲۶۳ ۱۹٬۳۴۲ ۲۲٬۴۲۱ آنتالیا
۲۷۰ بئلن ۱۵٬۶۲۹ ۱۸٬۶۴۶ ۲۰٬۳۰۳ ۲۱٬۲۹۳ ۲۲٬۲۸۳ خاتای
۲۷۱ سارای ۱۳٬۰۳۸ ۱۷٬۷۶۹ ۲۰٬۳۱۲ ۲۱٬۲۴۳ ۲۲٬۱۷۴ تکیرداغ
۲۷۲ ایزنیک ۱۷٬۲۳۲ ۲۰٬۱۶۹ ۲۲٬۱۷۹ ۲۲٬۱۷۰ ۲۲٬۱۶۱ بورسا اوستانی
۲۷۳ آلاجا ۲۰٬۶۴۶ ۲۴٬۹۸۳ ۲۲٬۵۹۰ ۲۲٬۳۷۳ ۲۲٬۱۵۶ چوروم اوستانی
۲۷۴ گرده ده ۱۸٬۷۸۰ ۲۵٬۱۸۸ ۲۳٬۳۱۰ ۲۲٬۶۳۳ ۲۱٬۹۵۶ بولی
۲۷۵ دئورک ۱۶٬۴۴۲ ۲۱٬۳۶۰ ۲۵٬۴۶۳ ۲۳٬۶۵۴ ۲۱٬۸۴۵ زونگولداک اوستانی
۲۷۶ آغ داغمادنی ۱۲٬۲۲۰ ۲۰٬۳۱۲ ۲۵٬۶۴۷ ۲۳٬۶۳۱ ۲۱٬۶۱۵ یوزقات اوستانی
۲۷۷ کامان ۲۶٬۰۳۸ ۲۷٬۹۶۲ ۲۱٬۱۱۸ ۲۱٬۳۵۸ ۲۱٬۵۹۸ قرشهر اوستانی
۲۷۹ سرین یول ۱۳٬۰۴۶ ۱۵٬۷۴۹ ۱۲٬۵۱۷ ۱۶٬۸۶۱ ۲۱٬۲۰۵ خاتای اوستانی
۲۸۰ قوزلوق ۲۲٬۴۹۹ ۲۷٬۱۰۹ ۲۱٬۶۵۱ ۲۱٬۳۸۰ ۲۱٬۱۰۹ باتمان اوستانی
۲۸۱ بولانیق ۱۴٬۹۸۸ ۲۴٬۰۲۰ ۲۰٬۷۲۷ ۲۰٬۸۸۹ ۲۱٬۰۵۱ موش اوستانی
۲۸۲ ساری قایا ۱۲٬۲۷۵ ۲۲٬۱۰۲ ۲۳٬۱۷۱ ۲۲٬۰۳۷ ۲۰٬۹۰۳ یوزقات
۲۸۳ کولا ۱۷٬۴۲۵ ۲۸٬۰۲۴ ۲۰٬۴۹۶ ۲۰٬۶۷۴ ۲۰٬۸۵۲ قونیه
۲۸۴ شارکیشلا ۱۶٬۸۳۹ ۲۰٬۶۵۴ ۲۰٬۸۵۱ ۲۰٬۷۶۱ ۲۰٬۶۷۱ سیواس اوستانی
۲۸۵ قورخو تئلی ۱۳٬۳۸۱ ۱۶٬۵۲۱ ۱۸٬۹۷۱ ۱۹٬۷۶۷ ۲۰٬۵۶۳ آنتالیا اوستانی
۲۸۶ اولتو ۲۱٬۸۱۷ ۲۳٬۰۶۴ ۲۰٬۱۶۲ ۲۰٬۳۰۵ ۲۰٬۴۴۸ ارزروم اوستانی
۲۸۷ گئیوه ۱۳٬۴۰۵ ۱۷٬۳۱۸ ۱۹٬۸۰۲ ۲۰٬۱۲۰ ۲۰٬۴۳۸ سقاریه اوستانی
۲۸۸ ایمام اوغلو ۲۱٬۴۸۴ ۳۰٬۴۲۸ ۲۱٬۳۳۱ ۲۰٬۸۴۸ ۲۰٬۳۶۵ آدانا اوستانی
۲۸۹ چینه ۱۵٬۲۰۱ ۱۷٬۸۶۷ ۲۰٬۲۱۱ ۲۰٬۲۷۷ ۲۰٬۳۴۳ آیدین اوستانی
۲۹۰ چیوریل ۱۱٬۴۴۵ ۱۳٬۷۴۹ ۱۴٬۶۱۸ ۱۷٬۲۹۹ ۱۹٬۹۸۰ Denizli Province
۲۹۱ گوکسون ۲۲٬۸۴۷ ۳۰٬۲۳۲ ۱۷٬۰۰۸ ۱۸٬۴۶۱ ۱۹٬۹۱۴ قهرمان مرعش اوستانی
۲۹۲ دریک ۱۳٬۲۰۱ ۱۹٬۸۰۶ ۱۹٬۵۳۵ ۱۹٬۷۰۴ ۱۹٬۸۷۳ ماردین اوستانی
۲۹۳ هیلوان ۱۴٬۱۵۲ ۱۶٬۰۹۴ ۲۲٬۱۸۱ ۲۱٬۰۰۹ ۱۹٬۸۳۷ شانلی‌اورفه اوستانی
۲۹۴ چایئلی ۱۴٬۹۴۷ ۲۲٬۵۴۶ ۲۵٬۲۰۵ ۲۲٬۵۰۲ ۱۹٬۷۹۹ ریزه اوستانی
۲۹۵ ایسکیلیپ ۱۹٬۶۲۴ ۱۹٬۶۴۸ ۲۰٬۷۸۲ ۲۰٬۲۵۱ ۱۹٬۷۲۰ چوروم اوستانی
۲۹۶ حاوزا ۱۷٬۹۶۲ ۱۹٬۳۸۵ ۲۱٬۰۰۲ ۲۰٬۳۳۷ ۱۹٬۶۷۲ سامسون اوستانی
۲۹۷ یاحیالی ۲۰٬۴۰۱ ۲۲٬۶۶۵ ۲۰٬۲۲۷ ۱۹٬۹۰۹ ۱۹٬۵۹۱ قیصریه اوستانی
۲۹۸ حایرابولو ۱۶٬۹۲۳ ۱۸٬۸۱۲ ۱۸٬۶۶۷ ۱۹٬۰۹۶ ۱۹٬۵۲۵ تکیرداغ اوستانی
۲۹۹ اینجیرلیووا ۱۵٬۸۷۰ ۱۷٬۵۴۸ ۱۸٬۳۳۵ ۱۸٬۹۲۱ ۱۹٬۵۰۷ آیدین اوستانی
۳۰۰ قووانجیلار ۱۰٬۲۷۰ ۲۱٬۲۵۵ ۱۹٬۳۵۸ ۱۹٬۴۱۱ ۱۹٬۴۶۴ الازیغ اوستانی
۳۰۱ گوراویماق ۱۶٬۶۱۳ ۲۲٬۵۲۱ ۱۹٬۷۸۷ ۱۹٬۵۸۰ ۱۹٬۳۷۳ بتلیس اوستانی
۳۰۲ موراتلی ۱۳٬۱۹۲ ۱۸٬۵۷۱ ۱۸٬۹۱۵ ۱۹٬۱۳۸ ۱۹٬۳۶۱ تکیرداغ اوستانی
۳۰۳ ملازگیرت ۱۹٬۰۷۹ ۲۳٬۶۹۷ ۲۰٬۹۸۷ ۲۰٬۱۱۰ ۱۹٬۲۳۳ موش اوستانی
۳۰۴ دییادین ۹٬۵۶۹ ۱۳٬۳۲۰ ۱۸٬۹۹۰ ۱۹٬۰۸۹ ۱۹٬۱۸۸ آغری اوستانی
۳۰۵ امیرداغ ۲۱٬۱۴۴ ۲۰٬۵۰۸ ۲۱٬۸۹۸ ۲۰٬۵۳۱ ۱۹٬۱۶۴ افیون قره‌حصار اوستانی
۳۰۶ آلاپلی ۱۲٬۱۰۵ ۱۸٬۴۸۷ ۱۷٬۹۸۴ ۱۸٬۵۷۳ ۱۹٬۱۶۲ زونگولداک اوستانی
۳۰۷ بوستان ایچی ۲٬۴۹۹ ۱۴٬۳۶۴ ۱۷٬۹۱۷ ۱۸٬۵۲۰ ۱۹٬۱۲۳ وان اوستانی
۳۰۸ گدیز ۱۴٬۴۰۳ ۱۹٬۳۷۵ ۱۸٬۷۲۸ ۱۸٬۹۰۴ ۱۹٬۰۸۰ کوت آهیا
۳۰۹ سارای کوی ۱۵٬۴۸۱ ۱۷٬۷۶۰ ۱۸٬۳۷۰ ۱۸٬۶۵۵ ۱۸٬۹۴۰ Denizli Province
۳۱۰ یالواچ ۲۸٬۰۲۸ ۳۵٬۳۱۶ ۲۰٬۸۵۳ ۱۹٬۸۲۲ ۱۸٬۷۹۱ اسپارتا اوستانی
۳۱۱ ماحموتلار ۴٬۸۵۲ ۱۴٬۴۶۳ ۱۸٬۳۶۵ ۱۸٬۵۷۵ ۱۸٬۷۸۵ آنتالیا اوستانی
۳۱۲ دمیرجی ۲۰٬۵۷۶ ۲۱٬۲۳۰ ۱۸٬۶۴۲ ۱۸٬۵۷۲ ۱۸٬۵۰۲ مانیسا اوستانی
۳۱۳ اورتا کوی ۱۹٬۶۱۲ ۲۶٬۹۶۱ ۱۸٬۶۲۸ ۱۸٬۵۰۶ ۱۸٬۳۸۴ آغ سارای اوستانی
۳۱۴ تورقوت رئیس ۴٬۵۸۹ ۶٬۲۹۲ ۱۲٬۶۱۳ ۱۵٬۴۹۱ ۱۸٬۳۶۹ موغله اوستانی
۳۱۵ قارا آغاج ۱۰٬۹۲۰ ۱۶٬۲۵۰ ۱۹٬۳۷۹ ۱۸٬۷۳۵ ۱۸٬۰۹۱ خاتای
۳۱۶ یاتاغان ۱۱٬۸۹۰ ۱۶٬۰۰۷ ۱۷٬۴۲۱ ۱۷٬۷۲۴ ۱۸٬۰۲۷ موغله
۳۱۷ نورداغی ۷٬۰۴۸ ۱۰٬۸۶۶ ۱۵٬۰۸۴ ۱۶٬۵۳۷ ۱۷٬۹۹۰ غازی عینتاب اوستانی
۳۱۸ چیفتلیک کوی ۵٬۷۵۰ ۹٬۶۲۲ ۱۵٬۲۹۰ ۱۶٬۶۳۴ ۱۷٬۹۷۸ یالوا اوستانی
۳۱۹ باتتال قاضی ۱۴٬۹۹۴ ۱۵٬۱۵۴ ۱۵٬۸۴۷ ۱۶٬۷۹۲ ۱۷٬۷۳۷ ملطیه اوستانی
۳۲۱ چرمیک ۱۶٬۵۳۱ ۱۵٬۸۴۳ ۱۷٬۸۲۵ ۱۷٬۵۲۰ ۱۷٬۲۱۵ دیار بکیر اوستانی
۳۲۲ دارکئچید ۱۰٬۰۷۹ ۱۶٬۵۴۱ ۱۴٬۱۱۸ ۱۵٬۶۶۶ ۱۷٬۲۱۴ ماردین اوستانی
۳۲۳ گنج ۱۱٬۵۴۵ ۱۸٬۳۴۵ ۱۸٬۸۸۵ ۱۸٬۰۱۸ ۱۷٬۱۵۱ بینگول
۳۲۴ دورسون به ی ۱۳٬۰۲۵ ۱۴٬۶۵۴ ۱۷٬۷۰۱ ۱۷٬۳۶۴ ۱۷٬۰۲۷ بالیق اسیر اوستانی
۳۲۵ خوراسان ۱۴٬۱۴۴ ۱۶٬۱۵۱ ۱۸٬۶۶۴ ۱۷٬۸۳۸ ۱۷٬۰۱۲ ارزروم
۳۲۶ قوموش حاجی کوی ۱۴٬۱۷۰ ۱۴٬۰۵۷ ۱۲٬۸۴۷ ۱۴٬۸۷۳ ۱۶٬۸۹۹ آماسیا اوستانی
۳۲۷ قیزیلجا حامام ۱۲٬۸۵۶ ۱۶٬۱۹۵ ۱۶٬۶۵۵ ۱۶٬۷۶۷ ۱۶٬۸۷۹ آنکارا اوستانی
۳۲۸ پاموک اووا ۱۰٬۰۸۸ ۱۳٬۲۰۰ ۱۵٬۱۸۱ ۱۶٬۰۰۶ ۱۶٬۸۳۱ سقاریه اوستانی
۳۲۹ اگیردیر ۱۶٬۰۵۰ ۱۶٬۹۰۵ ۲۰٬۳۴۰ ۱۸٬۵۵۹ ۱۶٬۷۷۸ اسپارتا اوستانی
۳۳۰ شارکوی ۱۱٬۴۲۵ ۱۶٬۱۹۴ ۱۵٬۵۲۳ ۱۶٬۱۲۱ ۱۶٬۷۱۹ تکیرداغ اوستانی
۳۳۱ بوغازلییان ۱۷٬۹۷۰ ۲۹٬۷۱۹ ۱۵٬۷۲۲ ۱۶٬۲۰۹ ۱۶٬۶۹۶ یوزقات اوستانی
۳۳۲ هوپا ۱۱٬۵۰۷ ۱۵٬۴۴۵ ۱۷٬۳۶۱ ۱۷٬۰۲۴ ۱۶٬۶۸۷ آرتوین اوستانی
۳۳۳ یاشیللی ۱۰٬۴۵۱ ۱۹٬۷۰۰ ۱۴٬۶۳۵ ۱۵٬۵۳۳ ۱۶٬۵۲۱ ماردین
۳۳۴ دیکیلی ۱۰٬۰۲۳ ۱۲٬۵۵۲ ۱۴٬۵۴۵ ۱۵٬۵۳۰ ۱۶٬۵۱۵ ازمیر اوستانی
۳۳۵ اخلاط ۱۶٬۷۴۲ ۳۴٬۷۸۷ ۲۲٬۶۹۹ ۱۹٬۵۵۱ ۱۶٬۴۰۳ بتلیس اوستانی
۳۳۶ آرداهان ۱۶٬۷۶۱ ۱۷٬۲۷۴ ۱۷٬۴۴۶ ۱۶٬۹۲۳ ۱۶٬۴۰۰ Ardahan
۳۳۷ اورگوپ ۱۱٬۰۴۰ ۱۴٬۵۳۸ ۱۵٬۴۵۶ ۱۵٬۹۱۲ ۱۶٬۳۶۸ Nevşehir
۳۳۸ چکمه جه ۷٬۸۰۰ ۱۱٬۸۲۴ ۱۶٬۶۹۴ ۱۶٬۴۹۲ ۱۶٬۲۹۰ خاتای اوستانی
۳۳۹ تاش کورپو ۱۱٬۴۵۴ ۱۶٬۱۸۱ ۱۶٬۲۸۸ ۱۶٬۲۲۶ ۱۶٬۱۶۴ کاستامانو
۳۴۰ زئیتینلی ۵٬۶۱۴ ۱۰٬۸۹۳ ۱۴٬۴۸۴ ۱۵٬۳۱۳ ۱۶٬۱۴۲ بالیق اسیر اوستانی
۳۴۱ اسکیل ۱۶٬۴۶۲ ۲۲٬۱۲۵ ۱۸٬۲۷۶ ۱۷٬۰۹۸ ۱۵٬۹۲۰ آغ سارای اوستانی
۳۴۲ مورادییه ۱۱٬۱۶۷ ۱۹٬۷۰۲ ۱۳٬۸۱۶ ۱۴٬۸۳۰ ۱۵٬۸۴۴ وان اوستانی
۳۴۳ اسپییه ۱۰٬۲۱۹ ۱۲٬۹۹۰ ۱۶٬۸۲۳ ۱۶٬۳۳۲ ۱۵٬۸۴۱ گره‌سون اوستانی
۳۴۴ بوزیازی ۲۲٬۱۶۸ ۲۶٬۳۱۴ ۱۵٬۴۱۴ ۱۵٬۶۱۸ ۱۵٬۸۲۲ مرسین اوستانی
۳۴۵ بییادیچ ۱۲٬۹۷۶ ۱۴٬۵۵۰ ۱۵٬۶۳۸ ۱۵٬۷۲۴ ۱۵٬۸۱۰ بالیق اسیر اوستانی
۳۴۶ قیرخ آقاج ۲۱٬۴۲۱ ۲۵٬۰۹۳ ۲۶٬۰۰۶ ۲۰٬۸۸۹ ۱۵٬۷۷۲ مانیسا
۳۴۷ ساروخانلی ۱۲٬۹۷۷ ۱۳٬۰۲۵ ۱۵٬۱۵۱ ۱۵٬۴۲۰ ۱۵٬۶۸۹ مانیسا
۳۴۸ دمره ۱۳٬۷۹۳ ۱۳٬۹۰۰ ۱۵٬۷۶۲ ۱۵٬۶۶۲ ۱۵٬۵۶۲ آنتالیا اوستانی
۳۵۰ قیزیل پینار ۳٬۷۱۸ ۷٬۷۱۶ ۱۰٬۹۶۸ ۱۳٬۱۳۱ ۱۵٬۲۹۴ تکیرداغ اوستانی
۳۵۱ پازار ۱۱٬۰۶۸ ۱۴٬۶۸۲ ۱۶٬۶۳۶ ۱۵٬۹۲۲ ۱۵٬۲۰۸ ریزه
۳۵۲ جیهان به ه لی ۱۵٬۰۷۱ ۱۸٬۳۰۶ ۱۵٬۱۹۲ ۱۵٬۱۹۲ ۱۵٬۱۹۲ قونیه اوستانی
۳۵۳ مارمارا ارگلیسی ۵٬۴۵۷ ۸٬۷۷۹ ۸٬۴۸۸ ۱۱٬۸۰۳ ۱۵٬۱۱۸ تکیرداغ اوستانی
۳۵۴ آلتین اولوق ۵٬۲۱۹ ۸٬۹۹۷ ۱۱٬۶۴۱ ۱۳٬۳۶۵ ۱۵٬۰۸۹ بالیق اسیر اوستانی
۳۵۵ باناز ۱۴٬۲۸۷ ۱۶٬۲۱۲ ۱۵٬۴۰۵ ۱۵٬۲۴۱ ۱۵٬۰۷۷ Uşak
۳۵۶ گوره له ۲۱٬۰۹۸ ۲۷٬۲۱۴ ۱۴٬۴۲۸ ۱۴٬۷۳۸ ۱۵٬۰۴۸ گره‌سون اوستانی
۳۵۷ بولدان ۱۲٬۲۰۲ ۱۳٬۹۸۶ ۱۵٬۰۶۶ ۱۴٬۹۶۶ ۱۴٬۸۶۶ Denizli Province
۳۵۸ ائل مالی ۱۲٬۳۸۴ ۱۴٬۵۶۱ ۱۴٬۰۳۸ ۱۴٬۴۴۲ ۱۴٬۸۴۶ آنتالیا اوستانی
۳۵۹ آراکلی ۱۲٬۱۴۱ ۲۲٬۵۰۶ ۲۲٬۲۰۰ ۱۸٬۳۹۵ ۱۴٬۵۹۰ ترابزون اوستانی
۳۶۰ ترابزونون بولومو ۱۵٬۷۹۴ ۲۵٬۴۷۸ ۱۷٬۵۲۹ ۱۶٬۰۰۲ ۱۴٬۴۷۵ ترابزون
۳۶۱ چالدیران ۴٬۷۸۰ ۱۲٬۸۴۱ ۱۶٬۱۷۲ ۱۵٬۳۱۱ ۱۴٬۴۵۰ وان اوستانی
۳۶۲ شمدینان ۷٬۰۰۱ ۱۴٬۱۷۷ ۱۱٬۷۲۷ ۱۳٬۰۸۱ ۱۴٬۴۳۵ حکاری
۳۶۳ دنیزچیلر ۹٬۲۸۰ ۱۷٬۴۹۵ ۱۶٬۱۷۸ ۱۵٬۲۷۶ ۱۴٬۳۷۴ خاتای اوستانی
۳۶۵ آرحاوی ۱۰٬۰۴۸ ۱۴٬۰۷۹ ۱۶٬۱۰۱ ۱۵٬۱۹۴ ۱۴٬۲۸۷ آرتوین اوستانی
۳۶۶ سیده ۱۱٬۳۳۳ ۲۱٬۰۰۰ ۶٬۵۰۰ ۱۰٬۳۸۲ ۱۴٬۲۶۴ آنتالیا اوستانی
۳۶۷ آرموت آلان ۴٬۷۲۷ ۸٬۳۱۰ ۱۵٬۵۴۹ ۱۴٬۸۸۱ ۱۴٬۲۱۳ موغله اوستانی
۳۶۸ وقفی کبیر ۲۱٬۳۴۳ ۳۳٬۳۹۴ ۱۳٬۴۰۱ ۱۳٬۷۷۹ ۱۴٬۱۵۷ ترابزون اوستانی
۳۶۹ آیباستی ۱۷٬۱۴۳ ۱۴٬۳۲۶ ۱۴٬۷۶۷ ۱۴٬۴۵۶ ۱۴٬۱۴۵ اردو اوستانی
۳۷۰ قاراقوچان ۱۴٬۹۵۳ ۲۳٬۹۹۴ ۱۲٬۹۰۳ ۱۳٬۴۸۷ ۱۴٬۰۷۱ الازیغ اوستانی
۳۷۱ اوبا کوی ۶٬۱۸۳ ۲۰٬۰۴۰ ۱۳٬۹۱۲ ۱۳٬۹۸۸ ۱۴٬۰۶۴ آنتالیا اوستانی
۳۷۲ نارلیجا ۴٬۵۰۵ ۹٬۳۷۸ ۱۲٬۷۵۰ ۱۳٬۴۰۴ ۱۴٬۰۵۸ خاتای اوستانی
۳۷۳ تورک اوغلو ۱۴٬۶۰۸ ۱۱٬۹۱۸ ۱۳٬۸۲۲ ۱۳٬۹۳۳ ۱۴٬۰۴۴ قهرمان مرعش اوستانی
۳۷۴ سولحان ۱۲٬۱۹۱ ۱۴٬۳۲۵ ۱۷٬۸۹۵ ۱۵٬۹۵۰ ۱۴٬۰۰۵ بینگول اوستانی
۳۷۵ چای ۱۴٬۱۴۷ ۱۸٬۱۳۷ ۱۴٬۷۰۲ ۱۴٬۳۵۳ ۱۴٬۰۰۴ افیون قره‌حصار
۳۷۶ عثمان ائلی ۸٬۷۰۴ ۱۲٬۸۱۴ ۱۳٬۴۱۹ ۱۳٬۶۴۱ ۱۳٬۸۶۳ بیله جیک اوستانی
۳۷۷ قادین خانلی ۱۵٬۹۰۷ ۱۴٬۸۱۶ ۱۴٬۰۹۶ ۱۳٬۹۶۷ ۱۳٬۸۳۸ قونیه اوستانی
۳۷۸ پئلیتلی ۳٬۱۳۹ ۱۰٬۶۱۵ ۱۵٬۰۶۷ ۱۴٬۳۶۷ ۱۳٬۶۶۷ ترابزون اوستانی
۳۷۹ سورمنه ۱۵٬۴۵۳ ۱۷٬۰۶۳ ۱۳٬۶۸۹ ۱۳٬۶۷۰ ۱۳٬۶۵۱ ترابزون اوستانی
۳۸۱ کلکیت ۱۱٬۵۴۱ ۱۹٬۰۹۰ ۱۳٬۲۱۹ ۱۳٬۴۱۷ ۱۳٬۶۱۵ گوموش خانا اوستانی
۳۸۳ پاسینلر ۱۹٬۱۴۴ ۲۲٬۷۸۷ ۱۵٬۹۵۰ ۱۴٬۷۶۲ ۱۳٬۵۷۴ ارزروم اوستانی
۳۸۴ قاندیرا ۱۰٬۴۲۷ ۱۲٬۶۴۱ ۱۵٬۴۷۳ ۱۴٬۴۹۲ ۱۰٬۴۲۷ قوجاایلی اوستانی
۳۸۵ کاغیذمان ۱۵٬۲۷۴ ۲۱٬۶۸۵ ۲۳٬۰۱۲ ۱۸٬۲۵۸ ۱۳٬۵۰۴ قارص اوستانی
۳۸۶ سوشهری ۲۳٬۲۰۲ ۲۵٬۱۳۷ ۱۳٬۹۴۱ ۱۳٬۷۱۵ ۱۳٬۴۸۹ سیواس اوستانی
۳۸۷ ایلیجا ۲٬۹۲۹ ۱۶٬۸۰۷ ۴٬۴۶۷ ۸٬۹۷۸ ۱۳٬۴۸۹ آنتالیا اوستانی
۳۸۸ ساری گول ۱۰٬۶۷۷ ۱۲٬۰۴۳ ۱۳٬۰۴۵ ۱۳٬۲۱۶ ۱۳٬۳۸۷ مانیسا
۳۸۹ تیره بولو ۱۴٬۴۵۹ ۱۶٬۱۱۲ ۱۳٬۶۷۲ ۱۳٬۴۸۸ ۱۳٬۳۰۴ گره‌سون اوستانی
۳۹۰ باش قالا ۱۶٬۴۱۸ ۱۴٬۱۴۴ ۱۵٬۹۱۰ ۱۴٬۶۰۱ ۱۳٬۲۹۲ وان اوستانی
۳۹۱ بایرام ایچ ۱۰٬۰۵۶ ۱۱٬۹۸۸ ۱۳٬۱۳۴ ۱۳٬۲۱۱ ۱۳٬۲۸۸ چاناق قالا اوستانی
۳۹۲ قاراچولحا ۵٬۶۵۶ ۸٬۵۷۴ ۱۳٬۰۶۳ ۱۳٬۱۱۴ ۱۳٬۱۶۵ موغله اوستانی
۳۹۳ کورگان ۱۳٬۱۷۱ ۱۵٬۵۸۷ ۱۲٬۷۷۳ ۱۲٬۹۶۷ ۱۳٬۱۶۱ اردو اوستانی
۳۹۴ ائشمه ۱۰٬۵۴۷ ۱۱٬۶۱۵ ۱۳٬۲۰۷ ۱۳٬۱۲۰ ۱۳٬۰۳۳ Uşak
۳۹۵ گول حیصار ۱۰٬۴۳۴ ۱۲٬۴۳۴ ۱۳٬۵۰۲ ۱۳٬۲۵۵ ۱۳٬۰۰۸ بوردور
۳۹۶ سیندیرگی ۹٬۵۱۱ ۱۰٬۴۹۲ ۱۲٬۶۶۸ ۱۲٬۸۲۴ ۱۲٬۹۸۰ بالیق اسیر اوستانی
۳۹۷ آرسین ۸٬۱۹۲ ۱۳٬۰۳۸ ۸٬۴۵۳ ۱۰٬۷۱۵ ۱۲٬۹۷۷ ترابزون اوستانی
۳۹۸ اورتاقلار ۱۰٬۰۰۶ ۱۲٬۰۷۴ ۱۲٬۹۷۳ ۱۲٬۹۱۲ ۱۲٬۸۵۱ آیدین اوستانی
۳۹۹ باهچه ۱۶٬۰۰۹ ۱۸٬۴۱۱ ۱۳٬۶۴۱ ۱۳٬۲۴۱ ۱۲٬۸۴۱ عثمانیه اوستانی
۴۰۰ ادرمیت ۴٬۷۹۰ ۶٬۴۸۱ ۱۲٬۲۴۷ ۱۲٬۵۴۱ ۱۲٬۸۳۵ وان اوستانی
۴۰۱ اولودره ۶٬۲۸۹ ۷٬۹۲۸ ۹٬۲۲۸ ۱۱٬۰۳۰ ۱۲٬۸۳۲ شرناق
۴۰۲ قوناقلی ۴٬۷۹۴ ۲۸٬۸۰۱ ۱۲٬۰۲۷ ۱۲٬۳۹۶ ۱۲٬۷۶۵ آنتالیا اوستانی
۴۰۴ قوجالی ۱۰٬۱۳۱ ۱۳٬۷۹۳ ۱۳٬۰۸۹ ۱۲٬۹۲۱ ۱۲٬۷۵۳ سقاریه اوستانی
۴۰۵ چاغلایان جریت ۱۰٬۴۳۵ ۱۲٬۶۴۲ ۱۲٬۴۵۴ ۱۲٬۵۷۲ ۱۲٬۶۹۰ قهرمان مرعش اوستانی
۴۰۶ گئرمنجیک ۱۲٬۲۸۵ ۱۱٬۵۹۶ ۱۲٬۴۵۳ ۱۲٬۵۴۴ ۱۲٬۶۳۵ آیدین اوستانی
۴۰۷ کادی کندی - ۲۶۳ ۱۹۶ ۶٬۴۰۴ ۱۲٬۶۱۲ شانلی‌اورفه اوستانی
۴۰۸ شارکی قاراآغاج ۱۲٬۲۵۳ ۲۴٬۵۰۲ ۹٬۵۳۸ ۱۱٬۰۵۹ ۱۲٬۵۸۰ اسپارتا اوستانی
۴۰۹ چلبی باغی ۴٬۳۵۶ ۱۱٬۶۲۹ ۱۲٬۶۹۳ ۱۲٬۶۱۱ ۱۲٬۵۲۹ وان اوستانی
۴۱۰ بونیان ۱۳٬۶۵۳ ۱۲٬۵۱۰ ۱۲٬۹۰۵ ۱۲٬۷۰۵ ۱۲٬۵۰۵ قیصریه اوستانی
۴۱۱ چینارجیک ۷٬۶۲۹ ۸٬۹۵۳ ۹٬۱۷۰ ۱۰٬۸۱۶ ۱۲٬۴۶۲ یالوا اوستانی
۴۱۲ شوهوت ۱۲٬۹۸۲ ۱۳٬۶۳۰ ۱۲٬۰۳۸ ۱۲٬۲۳۶ ۱۲٬۴۳۴ افیون قره‌حصار اوستانی
۴۱۴ تاواس ۱۱٬۷۷۷ ۱۱٬۷۰۰ ۱۳٬۰۰۰ ۱۲٬۷۰۹ ۱۲٬۴۱۸ Denizli Province
۴۱۵ موجور ۱۱٬۱۱۹ ۱۴٬۶۷۶ ۱۱٬۹۸۴ ۱۲٬۱۹۷ ۱۲٬۴۱۰ قرشهر اوستانی
۴۱۶ بئشیک دوزو ۱۵٬۶۵۲ ۲۹٬۷۶۶ ۱۱٬۶۴۱ ۱۲٬۰۲۰ ۱۲٬۳۹۹ ترابزون اوستانی
۴۱۷ کومرو ۱۰٬۷۷۴ ۱۸٬۰۵۷ ۱۱٬۸۵۶ ۱۲٬۱۱۶ ۱۲٬۳۷۶ اردو
۴۱۸ ناللیهان ۱۱٬۶۳۸ ۱۷٬۱۸۱ ۱۲٬۸۹۵ ۱۲٬۶۳۰ ۱۲٬۳۶۵ آنکارا اوستانی
۴۱۹ آجی پایام ۸٬۰۵۴ ۹٬۹۵۶ ۱۲٬۰۰۲ ۱۲٬۱۵۴ ۱۲٬۳۰۶ Denizli Province
۴۲۰ کینیک ۱۷٬۱۶۷ ۱۳٬۱۳۶ ۱۱٬۳۴۰ ۱۱٬۷۵۲ ۱۲٬۱۶۴ ازمیر اوستانی
۴۲۱ ساسون ۶٬۸۴۷ ۹٬۷۰۵ ۱۰٬۶۷۳ ۱۱٬۳۶۳ ۱۲٬۰۵۳ باتمان اوستانی
۴۲۲ ویزئ ۱۰٬۵۱۸ ۱۰٬۶۲۸ ۱۱٬۹۰۸ ۱۱٬۹۶۶ ۱۲٬۰۲۴ قیرخلار ائلی اوستانی
۴۲۳ هاس کوی ۱۰٬۵۳۲ ۲۱٬۳۴۲ ۱۶٬۹۷۸ ۱۴٬۴۸۰ ۱۱٬۹۸۲ موش اوستانی
۴۲۴ فینیکه ۶٬۷۰۰ ۹٬۷۴۶ ۱۰٬۵۰۹ ۱۱٬۲۴۴ ۱۱٬۹۷۹ آنتالیا اوستانی
۴۲۵ دوغان شهر ۱۱٬۰۴۶ ۱۳٬۵۱۷ ۱۰٬۱۷۶ ۱۱٬۰۱۵ ۱۱٬۸۵۴ ملطیه اوستانی
۴۲۶ ایسچه حیصار ۱۰٬۰۷۱ ۱۰٬۵۴۲ ۱۱٬۷۲۱ ۱۱٬۷۷۳ ۱۱٬۸۲۵ افیون قره‌حصار اوستانی
۴۲۷ اوزآلپ ۴٬۹۲۰ ۶٬۹۹۷ ۹٬۴۰۲ ۱۰٬۵۹۶ ۱۱٬۷۹۰ وان اوستانی
۴۲۸ چیفته لر ۱۱٬۵۴۰ ۱۱٬۸۸۳ ۱۱٬۸۸۷ ۱۱٬۸۱۰ ۱۱٬۷۳۳ اسکی‌شهر
۴۲۹ قوزوجولو ۹٬۷۰۹ ۱۱٬۳۰۹ ۱۰٬۸۹۹ ۱۱٬۲۷۹ ۱۱٬۶۵۹ خاتای اوستانی
۴۳۰ توموک ۹٬۲۸۲ ۱۱٬۹۲۱ ۱۰٬۳۸۴ ۱۱٬۰۱۳ ۱۱٬۶۴۲ مرسین اوستانی
۴۳۱ کوچوک کوی ۵٬۷۹۷ ۹٬۰۸۸ ۶٬۷۰۰ ۹٬۱۶۴ ۱۱٬۶۲۸ بالیق اسیر اوستانی
۴۳۲ ازینه ۱۱٬۱۶۷ ۱۳٬۳۰۹ ۱۴٬۱۲۵ ۱۲٬۸۵۷ ۱۱٬۵۸۹ چاناق قالا اوستانی
۴۳۳ تاشووا ۱۰٬۱۹۷ ۱۵٬۵۵۶ ۱۰٬۴۱۳ ۱۰٬۹۹۷ ۱۱٬۵۸۱ آماسیا اوستانی
۴۳۴ پینار حیصار ۱۱٬۲۳۶ ۱۱٬۲۶۳ ۱۰٬۲۵۳ ۱۰٬۹۱۳ ۱۱٬۵۷۳ قیرخلار ائلی اوستانی
۴۳۵ آواسون ۱۰٬۰۱۰ ۱۱٬۹۲۱ ۱۱٬۷۴۴ ۱۱٬۶۴۷ ۱۱٬۵۵۰ Nevşehir
۴۳۶ یئنیجه کوی ۳٬۶۷۲ ۱۰٬۰۰۰ ۱۱٬۴۸۷ ۱۱٬۵۰۹ ۱۱٬۵۳۱ بورسا اوستانی
۴۳۷ قارغی پیناری ۸٬۶۷۷ ۱۲٬۷۴۱ ۱۱٬۷۰۹ ۱۱٬۵۹۰ ۱۱٬۵۵۹ مرسین اوستانی
۴۳۸ گوردس ۹٬۷۶۷ ۱۰٬۸۰۹ ۱۰٬۲۹۵ ۱۰٬۸۴۵ ۱۱٬۳۹۵ مانیسا اوستانی
۴۳۹ گول کوی ۱۸٬۱۴۹ ۲۴٬۱۶۲ ۱۲٬۰۶۵ ۱۱٬۷۱۵ ۱۱٬۳۶۵ اردو اوستانی
۴۴۰ زارا ۱۶٬۳۵۳ ۱۷٬۸۴۵ ۱۲٬۳۳۷ ۱۱٬۸۳۵ ۱۱٬۳۳۳ سیواس
۴۴۱ اومورلو ۹٬۱۵۷ ۱۰٬۴۳۶ ۱۱٬۵۹۵ ۱۱٬۴۳۹ ۱۱٬۲۸۳ آیدین اوستانی
۴۴۲ اوندوققوز ماییس ۶٬۲۱۲ ۸٬۹۲۸ ۱۱٬۴۱۷ ۱۱٬۳۲۹ ۱۱٬۲۴۱ سامسون اوستانی
۴۴۳ گرزه ۸٬۷۳۶ ۱۰٬۰۱۳ ۹٬۹۸۵ ۱۰٬۶۱۸ ۱۱٬۲۵۱ سینوپ قالا اوستانی
۴۴۴ داتچا ۵٬۰۲۲ ۸٬۱۰۸ ۸٬۸۳۹ ۱۰٬۰۳۴ ۱۱٬۲۲۹ موغله اوستانی
۴۴۵ پینارباشی ۱۱٬۳۶۴ ۱۲٬۰۷۵ ۱۲٬۶۵۴ ۱۱٬۹۲۷ ۱۱٬۲۰۰ قیصریه اوستانی
۴۴۶ چینار ۱۰٬۰۸۰ ۱۳٬۲۸۲ ۱۲٬۷۲۵ ۱۱٬۹۳۶ ۱۱٬۱۴۷ دیار بکیر
۴۴۷ آیناجیک ۱۰٬۴۱۸ ۱۰٬۹۱۹ ۱۰٬۹۹۱ ۱۱٬۰۶۷ ۱۱٬۱۴۳ سینوپ قالا اوستانی
۴۴۸ لیجه ۱۲٬۲۲۷ ۱۱٬۹۲۷ ۱۳٬۱۱۸ ۱۲٬۱۱۱ ۱۱٬۱۰۴ دیار بکیر اوستانی
۴۴۹ آلاچام ۱۲٬۰۹۷ ۱۱٬۹۵۰ ۱۱٬۳۲۱ ۱۱٬۲۰۳ ۱۱٬۰۸۵ سامسون اوستانی
۴۵۰ سرین حیصار ۱۷٬۱۱۲ ۱۵٬۸۶۴ ۱۰٬۶۹۹ ۱۰٬۸۷۰ ۱۱٬۰۴۱ Denizli Province
۴۵۱ آلیق آواق ۳٬۷۸۰ ۸٬۰۰۰ ۸٬۷۰۱ ۹٬۸۴۵ ۱۰٬۹۸۹ موغله اوستانی
۴۵۲ یومرا ۷٬۳۳۵ ۱۳٬۳۴۶ ۹٬۸۳۸ ۱۰٬۴۰۴ ۱۰٬۹۷۰ ترابزون اوستانی
۴۵۳ یاشیل کوی ۸٬۵۶۲ ۸٬۹۹۹ ۱۰٬۲۰۵ ۱۰٬۵۷۵ ۱۰٬۹۴۵ خاتای اوستانی
۴۵۴ هاوران ۸٬۸۷۸ ۱۰٬۱۲۲ ۱۰٬۵۳۱ ۱۰٬۷۱۳ ۱۰٬۸۹۵ بالیق اسیر اوستانی
۴۵۵ چوکورجا ۵٬۲۰۵ ۷٬۴۷۱ ۷٬۰۳۳ ۸٬۹۵۷ ۱۰٬۸۸۱ حکاری
۴۵۶ بوزووا ۱۶٬۷۴۵ ۱۹٬۸۴۸ ۱۴٬۴۵۰ ۱۲٬۶۵۷ ۱۰٬۸۶۴ شانلی‌اورفه اوستانی
۴۵۷ لاپسکی ۵٬۷۸۹ ۸٬۴۸۹ ۱۰٬۶۱۲ ۱۰٬۷۲۷ ۱۰٬۸۴۲ چاناق قالا اوستانی
۴۵۸ آلتین اووا ۸٬۴۶۹ ۱۰٬۷۹۱ ۱۰٬۲۷۳ ۱۰٬۵۵۶ ۱۰٬۸۳۹ بالیق اسیر اوستانی
۴۵۹ ائمئت ۱۲٬۲۴۶ ۱۹٬۳۵۰ ۱۰٬۱۹۸ ۱۰٬۵۰۲ ۱۰٬۸۰۶ کوت آهیا اوستانی
۴۶۰ آغ چای (تورکیه) - ۹٬۰۳۹ ۹٬۰۹۵ ۹٬۹۴۷ ۱۰٬۷۹۹ بالیق اسیر اوستانی
۴۶۱ دیوریگی ۱۷٬۶۶۴ ۱۴٬۴۲۹ ۱۱٬۹۸۰ ۱۱٬۳۸۸ ۱۰٬۷۹۶ سیواس اوستانی
۴۶۲ داوودلار ۵٬۹۶۰ ۶٬۹۰۳ ۹٬۵۹۹ ۱۰٬۱۲۳ ۱۰٬۶۴۷ آیدین اوستانی
۴۶۳ قاراآغاج (تورکیه - ادیرنه) - ۵٬۳۸۵ ۸٬۴۶۲ ۹٬۵۲۵ ۱۰٬۵۸۸ ادیرنه
۴۶۴ درین قویو (تورکیه) ۸٬۵۸۰ ۱۱٬۰۹۲ ۱۰٬۲۱۱ ۱۰٬۳۹۹ ۱۰٬۵۸۷ Nevşehir
۴۶۵ چکرک ۱۰٬۳۹۸ ۱۲٬۳۳۹ ۱۱٬۳۹۴ ۱۰٬۹۸۳ ۱۰٬۵۷۲ یوزقات اوستانی
۴۶۶ ارمنک ۱۲٬۵۹۲ ۱۵٬۵۰۹ ۱۰٬۶۸۳ ۱۰٬۶۰۹ ۱۰٬۵۳۵ کارامان
۴۶۷ بورچکا ۶٬۱۰۲ ۹٬۰۰۸ ۱۰٬۴۳۳ ۱۰٬۴۸۱ ۱۰٬۵۲۹ آرتوین اوستانی
۴۶۸ مازی داغی ۹٬۵۲۶ ۱۱٬۱۹۴ ۱۰٬۲۹۷ ۱۰٬۴۱۰ ۱۰٬۵۲۳ ماردین اوستانی
۴۶۹ آلاچاتی ۷٬۱۸۷ - ۷٬۲۰۶ ۸٬۸۳۹ ۱۰٬۴۷۲ ازمیر اوستانی
۴۷۰ کسکین ۲۰٬۰۴۴ ۳۴٬۸۲۷ ۱۱٬۲۷۱ ۱۰٬۸۵۳ ۱۰٬۴۳۵ قیریق‌قالا اوستانی
۴۷۱ احمدلی (تورکیه - شهر) ۱۰٬۱۹۰ ۱۱٬۰۱۱ ۹٬۵۱۷ ۹٬۹۶۹ ۱۰٬۴۲۱ مانیسا اوستانی
۴۷۲ شافاعاتلی ۱۳٬۱۷۱ ۱۳٬۷۲۸ ۱۱٬۰۱۰ ۱۰٬۷۰۴ ۱۰٬۳۹۸ یوزقات اوستانی
۴۷۳ چاماش ۱۰٬۴۳۰ ۱۰٬۰۴۷ ۹٬۰۱۵ ۹٬۶۹۹ ۱۰٬۳۸۳ اردو اوستانی
۴۷۴ هایمانا ۹٬۱۴۴ ۱۱٬۳۱۳ ۹٬۴۶۴ ۹٬۹۲۲ ۱۰٬۳۸۰ آنکارا اوستانی
۴۷۵ بایات (تورکیه) ۸٬۰۹۰ ۷٬۳۸۱ ۷٬۴۶۰ ۸٬۸۸۸ ۱۰٬۳۱۶ چوروم اوستانی
۴۷۶ بویوک یونجالی (تورکیه) ۴٬۴۷۳ ۷٬۳۳۵ ۹٬۳۹۰ ۹٬۸۴۷ ۱۰٬۳۰۴ تکیرداغ اوستانی
۴۷۷ تومارزا ۱۱٬۳۳۷ ۱۰٬۹۶۳ ۱۰٬۴۱۴ ۱۰٬۳۴۷ ۱۰٬۲۸۰ قیصریه اوستانی
۴۷۸ سولطان هانی ۸٬۳۹۷ ۱۰٬۱۰۴ ۱۰٬۴۲۷ ۱۰٬۳۳۶ ۱۰٬۲۴۵ آغ سارای اوستانی
۴۷۹ کپز ۴٬۲۸۲ ۷٬۹۱۸ ۱۰٬۶۵۵ ۱۰٬۴۳۴ ۱۰٬۲۱۳ چاناق قالا اوستانی
۴۸۰ تونچ بیلک ۷٬۴۴۹ ۵٬۹۰۰ ۴٬۳۱۷ ۷٬۲۵۴ ۱۰٬۱۹۱ کوت آهیا اوستانی
۴۸۱ عادیل جواز ۱۰٬۱۰۳ ۳۵٬۱۷۴ ۲۴٬۷۲۷ ۱۷٬۴۵۸ ۱۰٬۱۸۹ بتلیس اوستانی
۴۸۲ بوزدوغان ۸٬۰۳۴ ۸٬۳۰۰ ۹٬۲۷۷ ۹٬۷۲۵ ۱۰٬۱۷۳ آیدین اوستانی
۴۸۳ گئواش ۹٬۹۹۴ ۱۰٬۹۸۸ ۱۱٬۰۴۲ ۱۰٬۵۹۴ ۱۰٬۱۴۶ وان اوستانی
۴۸۴ گلین قایا (تورکیه) ۲٬۲۰۰ ۶٬۴۷۰ ۳٬۳۴۱ ۶٬۷۰۷ ۱۰٬۰۷۳ ماردین اوستانی
۴۸۵ آش قالا ۱۵٬۴۹۴ ۱۵٬۵۴۸ ۱۲٬۸۴۲ ۱۱٬۴۵۵ ۱۰٬۰۶۸ ارزروم اوستانی
۴۸۶ کانقال ۱۲٬۲۷۶ ۱۲٬۰۹۹ ۱۰٬۹۸۹ ۱۰٬۵۲۲ ۱۰٬۰۵۵ سیواس اوستانی
۴۸۷ تورقوت الپ ۵٬۲۲۳ ۷٬۴۳۷ ۹٬۱۱۳ ۹٬۵۸۴ ۱۰٬۰۵۵ مانیسا اوستانی
۴۸۸ کوشک ۶٬۰۲۲ ۸٬۳۴۹ ۹٬۵۴۴ ۹٬۷۷۸ ۱۰٬۰۱۲ آیدین اوستانی
۴۸۹ یاخشی خان ۵٬۶۹۵ ۸٬۲۱۵ ۹٬۱۶۶ ۹٬۵۷۳ ۹٬۹۸۰ قیریق‌قالا اوستانی
۴۹۰ جیکجیللی - ۵٬۱۶۷ ۷٬۷۰۱ ۸٬۸۳۱ ۹٬۹۶۱ آنتالیا اوستانی
۴۹۲ آجارلار ۶٬۵۵۴ ۸٬۲۷۹ ۹٬۷۵۶ ۹٬۸۲۳ ۹٬۸۹۰ آیدین اوستانی
۴۹۳ پوزانتی ۷٬۸۹۲ ۹٬۶۲۷ ۹٬۸۳۵ ۹٬۸۵۹ ۹٬۸۸۳ آدانا اوستانی
۴۹۴ یئنی جه (تورکیه) ۹٬۸۴۰ ۱۱٬۲۲۸ ۹٬۸۹۷ ۹٬۸۸۴ ۹٬۸۷۱ قارابوک اوستانی
۴۹۵ سیوری حیصار ۱۰٬۴۹۰ ۱۰٬۵۷۴ ۱۰٬۲۹۳ ۱۰٬۰۸۰ ۹٬۸۶۷ اسکی‌شهر
۴۹۶ اروح ۵٬۹۲۹ ۷٬۲۲۶ ۹٬۴۵۰ ۹٬۶۱۷ ۹٬۷۸۴ سییرت اوستانی
۴۹۷ گول مارمارا ۱۰٬۹۷۶ ۱۱٬۲۰۵ ۹٬۹۳۸ ۹٬۸۵۷ ۹٬۷۷۶ مانیسا اوستانی
۴۹۸ کولپ (تورکیه) ۷٬۴۷۲ ۱۵٬۸۲۵ ۱۱٬۴۷۴ ۱۰٬۶۱۶ ۹٬۷۵۸ دیار بکیر اوستانی
۴۹۹ سویوت (تورکیه) ۹٬۴۷۰ ۱۲٬۶۴۴ ۱۵٬۷۶۱ ۱۲٬۷۵۵ ۹٬۷۴۹ بیله جیک اوستانی
۵۰۰ تاش اوجو ۶٬۷۴۳ ۱۰٬۴۶۶ ۷٬۸۲۰ ۸٬۷۷۷ ۹٬۷۳۴ مرسین اوستانی
۵۰۱ اودا باشی ۵٬۰۷۰ ۷٬۱۸۴ ۱۰٬۱۹۲ ۹٬۹۶۱ ۹٬۷۳۰ خاتای اوستانی
۵۰۲ فیندیقلی (تورکیه) ۷٬۰۲۲ ۱۱٬۰۴۳ ۹٬۹۰۹ ۹٬۸۰۳ ۹٬۶۹۷ ریزه اوستانی
۵۰۳ پرشمبه (تورکیه) ۱۰٬۹۷۹ ۱۰٬۸۰۴ ۱۰٬۲۸۸ ۹٬۹۴۳ ۹٬۵۹۸ اردو اوستانی
۵۰۴ گول یاکا ۴٬۲۶۵ ۸٬۵۷۲ ۸٬۰۰۷ ۸٬۷۷۸ ۹٬۵۴۹ دوزجه اوستانی
۵۰۵ شبین قارا حیصار ۲۳٬۵۱۸ ۳۶٬۷۱۳ ۱۳٬۶۹۸ ۱۱٬۵۹۹ ۹٬۵۰۰ گره‌سون اوستانی
۵۰۶ آرابان ۱۴٬۲۷۵ ۱۰٬۶۶۶ ۹٬۸۰۵ ۹٬۶۵۱ ۹٬۴۹۷ غازی عینتاب اوستانی
۵۰۷ حاسسا ۷٬۷۱۴ ۹٬۰۷۱ ۹٬۱۱۷ ۹٬۳۰۱ ۹٬۴۸۵ خاتای اوستانی
۵۰۸ آغچا داغ ۱۰٬۸۳۹ ۱۳٬۴۳۲ ۸٬۴۲۷ ۸٬۹۴۸ ۹٬۴۶۹ ملطیه اوستانی
۵۰۹ ساواش تپه ۱۰٬۰۵۳ ۱۰٬۲۸۸ ۹٬۲۹۶ ۹٬۳۶۶ ۹٬۴۳۶ بالیق اسیر اوستانی
۵۱۰ قایناشلی ۵٬۸۷۸ ۹٬۴۳۹ ۹٬۳۲۹ ۹٬۳۶۲ ۹٬۳۹۵ دوزجه اوستانی
۵۱۱ قارا ایلان (تورکیه) ۱۳٬۸۸۳ ۱۱٬۱۸۷ ۱۰٬۶۱۱ ۹٬۹۷۲ ۹٬۳۳۳ خاتای اوستانی
۵۱۲ رشادیه ۱۲٬۳۲۱ ۱۶٬۳۸۹ ۸٬۸۹۲ ۹٬۱۰۸ ۹٬۳۲۴ توکات اوستانی
۵۱۳ هیزان ۵٬۸۸۰ ۱۱٬۰۶۷ ۱۱٬۲۰۵ ۱۰٬۲۵۸ ۹٬۳۱۱ بتلیس اوستانی
۵۱۴ سارای اونو ۱۰٬۷۲۱ ۱۰٬۳۸۶ ۹٬۰۵۳ ۹٬۱۶۹ ۹٬۲۸۵ قونیه اوستانی
۵۱۵ هانی ۱۰٬۲۶۶ ۱۰٬۹۱۸ ۸٬۲۹۲ ۸٬۷۷۸ ۹٬۲۶۴ دیار بکیر اوستانی
۵۱۶ پالو ۷٬۹۰۰ ۱۰٬۱۰۳ ۸٬۸۹۴ ۹٬۰۶۹ ۹٬۲۴۴ الازیغ اوستانی
۵۱۷ اینه بولو ۸٬۳۵۰ ۹٬۴۸۶ ۹٬۷۴۷ ۹٬۴۶۵ ۹٬۱۸۳ کاستامانو اوستانی
۵۱۸ هوناز ۶٬۳۳۳ ۷٬۴۴۲ ۹٬۲۳۹ ۹٬۱۸۷ ۹٬۱۳۵ Denizli Province
۵۱۹ گوروم ۹٬۸۸۶ ۱۱٬۲۹۴ ۱۰٬۲۳۱ ۹٬۶۸۰ ۹٬۱۲۹ سیواس اوستانی
۵۲۰ بشیری (تورکیه) ۵٬۴۵۶ ۸٬۵۵۴ ۸٬۵۷۳ ۸٬۸۲۹ ۹٬۰۸۵ باتمان اوستانی
۵۲۱ یوناک ۱۰٬۴۹۹ ۱۲٬۷۳۴ ۱۰٬۱۰۷ ۹٬۵۶۱ ۹٬۰۱۵ قونیه اوستانی
۵۲۲ یاشیل حیصار (قیصریه) ۱۱٬۹۰۴ ۱۳٬۵۸۶ ۹٬۷۴۷ ۹٬۳۷۶ ۹٬۰۰۵ قیصریه اوستانی
۵۲۳ آوساللار ۳٬۶۶۱ ۸٬۴۹۳ ۷٬۸۴۹ ۸٬۴۲۴ ۸٬۹۹۹ آنتالیا اوستانی
۵۲۴ ییلدیزعلی ۱۵٬۲۴۹ ۱۶٬۰۷۰ ۹٬۸۶۷ ۹٬۴۳۰ ۸٬۹۹۳ سیواس اوستانی
۵۲۵ وارتو ۱۱٬۳۳۹ ۱۶٬۳۸۲ ۱۰٬۷۶۴ ۹٬۸۷۶ ۸٬۹۸۸ موش اوستانی
۵۲۶ ماوی کند ۶٬۲۲۴ ۹٬۲۷۶ ۸٬۰۳۳ ۸٬۵۱۰ ۸٬۹۸۷ آنتالیا اوستانی
۵۲۷ هالفتی ۴٬۱۲۸ ۲٬۷۶۶ ۱۰٬۲۳۸ ۹٬۶۰۹ ۸٬۹۸۰ شانلی‌اورفه اوستانی
۵۲۸ پئرتک ۵٬۴۲۸ ۵٬۷۳۷ ۶٬۰۳۲ ۷٬۴۹۶ ۸٬۹۶۰ تونج ائلی اوستانی
۵۲۹ کوچوک دالیان ۴٬۸۶۶ ۵٬۹۰۹ ۸٬۰۹۵ ۸٬۵۲۵ ۸٬۹۵۵ خاتای اوستانی
۵۳۰ چرکش ۸٬۵۷۹ ۱۵٬۵۳۶ ۸٬۵۷۲ ۸٬۷۵۵ ۸٬۹۳۸ چانقری اوستانی
۵۳۱ یایق اوناق ۵٬۲۲۹ ۱۲٬۰۰۰ ۷٬۹۲۲ ۸٬۴۲۶ ۸٬۹۳۰ الازیغ اوستانی
۵۳۲ آغبز ۶٬۱۶۲ ۶٬۴۷۸ ۸٬۹۸۶ ۸٬۹۵۶ ۸٬۹۲۶ خاتای اوستانی
۵۳۳ قاراچوبان ۷٬۴۹۸ ۱۲٬۶۸۳ ۸٬۹۴۵ ۸٬۹۰۱ ۸٬۸۵۷ ارزروم اوستانی
۵۳۴ چاتالاغی ۱۳٬۴۰۱ ۷٬۹۴۵ ۹٬۰۷۹ ۸٬۹۲۷ ۸٬۷۷۵ زونگولداک اوستانی
۵۳۵ تکه باشی ۴٬۸۵۱ ۶٬۳۹۳ ۸٬۵۴۱ ۸٬۷۰۶ ۸٬۸۷۱ خاتای اوستانی
۵۳۷ قاراداش ۹٬۰۲۵ ۹٬۱۸۹ ۸٬۳۵۸ ۸٬۶۰۱ ۸٬۸۴۴ آدانا اوستانی
۵۳۸ قوناجیق - ۴٬۰۳۵ ۸٬۷۱۷ ۸٬۷۷۵ ۸٬۸۳۳ موغله اوستانی
۵۳۹ هینیس ۱۶٬۰۰۵ ۲۷٬۵۰۴ ۱۰٬۸۰۲ ۹٬۸۰۳ ۸٬۸۰۴ ارزروم اوستانی
۵۴۰ ایپسالا ۹٬۲۱۲ ۸٬۴۷۱ ۷٬۸۵۱ ۸٬۳۱۸ ۸٬۷۸۵ ادیرنه
۵۴۱ چوبانلار ۶٬۶۷۵ - ۸٬۶۳۰ ۸٬۷۰۶ ۸٬۷۸۲ افیون قره‌حصار اوستانی
۵۴۲ هاوسا ۹٬۲۳۷ ۸٬۰۸۱ ۸٬۵۴۷ ۸٬۶۶۴ ۸٬۷۸۱ ادیرنه
۵۴۳ یاکینجا ۱۰٬۸۸۴ ۱۳٬۷۲۷ ۱۰٬۰۰۵ ۹٬۳۷۸ ۸٬۷۵۱ ملطیه اوستانی
۵۴۴ به ی اوغلو ۸٬۴۳۹ ۸٬۲۵۳ ۸٬۰۳۵ ۸٬۳۸۸ ۸٬۷۴۱ قهرمان مرعش اوستانی
۵۴۵ چاییرخان ۶٬۲۱۱ ۹٬۰۰۰ ۸٬۷۲۱ ۸٬۷۱۹ ۸٬۷۱۷ آنکارا اوستانی
۵۴۶ ساحیل کند ۵٬۳۱۷ ۷٬۲۱۸ ۸٬۲۱۱ ۸٬۴۳۴ ۸٬۶۵۷ آنتالیا اوستانی
۵۴۷ گول شهر ۸٬۴۹۹ ۹٬۳۷۷ ۸٬۴۸۴ ۸٬۵۶۹ ۸٬۶۵۴ Nevşehir
۵۴۸ دارنده (تورکیه – شهر) ۱۱٬۴۸۸ ۱۳٬۹۰۸ ۹٬۶۸۵ ۹٬۱۶۵ ۸٬۶۴۵ ملطیه اوستانی
۵۴۹ لادیک (سامسون) ۸٬۰۶۱ ۹٬۰۹۸ ۸٬۶۴۰ ۸٬۶۳۳ ۸٬۶۲۶ سامسون اوستانی
۵۵۰ قورو، Koru - - ۵٬۰۰۶ ۶٬۸۱۰ ۸٬۶۱۴ یالوا اوستانی
۵۵۱ کئسته ۳٬۶۱۰ - ۶٬۸۸۶ ۷٬۷۴۲ ۸٬۵۹۸ آنتالیا اوستانی
۵۵۲ ائلش کیرت ۹٬۸۷۱ ۱۵٬۳۳۹ ۱۱٬۱۹۴ ۹٬۸۸۱ ۸٬۵۶۸ آغری اوستانی
۵۵۳ سولطان کوی - - ۲٬۰۵۰ ۵٬۲۹۷ ۸٬۵۴۴ تکیرداغ اوستانی
۵۵۴ دیلک (تورکیه) ۷٬۳۲۶ ۸٬۱۶۸ ۷٬۴۴۳ ۷٬۹۸۶ ۸٬۵۲۹ ملطیه اوستانی
۵۵۵ یئنی چیفتلیک ۳٬۷۲۱ - ۵٬۶۵۰ ۷٬۰۶۳ ۸٬۴۷۶ تکیرداغ اوستانی
۵۵۶ تورونجووا ۷٬۳۷۱ ۸٬۴۱۲ ۸٬۶۲۹ ۸٬۵۴۹ ۸٬۴۶۹ آنتالیا اوستانی
۵۵۷ گوزجولر ۹٬۰۵۸ ۷٬۲۰۸ ۸٬۲۷۳ ۸٬۳۷۱ ۸٬۴۶۹ خاتای اوستانی
۵۵۸ ساریلار - ۳٬۸۳۸ ۶٬۵۵۰ ۷٬۵۰۹ ۸٬۴۶۸ آنتالیا اوستانی
۵۵۹ کویجه قیز ۶٬۴۰۶ ۷٬۵۲۳ ۸٬۴۶۶ ۸٬۴۶۷ ۸٬۴۶۸ موغله اوستانی
۵۶۰ ائینسیل ۶٬۷۱۳ ۱۰٬۶۶۷ ۷٬۹۷۰ ۸٬۲۱۶ ۸٬۴۶۲ گره‌سون اوستانی
۵۶۱ لادیک - - ۸٬۳۷۸ ۸٬۴۰۴ ۸٬۴۳۰ قونیه اوستانی
۵۶۲ آیدینجیک (مرسین) ۷٬۰۴۰ ۷٬۹۴۱ ۷٬۸۵۱ ۸٬۱۰۱ ۸٬۳۵۱ مرسین اوستانی
۵۶۳ توزلوجا ۷٬۶۹۸ ۸٬۸۲۷ ۱۱٬۲۳۹ ۹٬۷۹۰ ۸٬۳۴۱ ایغدیر اوستانی
۵۶۴ چلیک خان ۸٬۰۳۳ ۱۱٬۳۰۶ ۸٬۲۰۵ ۸٬۲۵۳ ۸٬۳۰۱ آدیامان اوستانی
۵۶۵ سویوتلو (تورکیه) ۳٬۵۹۹ ۷٬۱۷۳ ۹٬۴۳۵ ۸٬۸۵۵ ۸٬۲۷۵ ترابزون اوستانی
۵۶۶ کیراز (تورکیه) ۷٬۸۵۰ ۱۰٬۰۰۱ ۸٬۶۸۳ ۸٬۴۶۴ ۸٬۲۴۵ ازمیر اوستانی
۵۶۷ قابالا (ماردین) ۵٬۹۶۳ ۹٬۲۷۵ ۱۰٬۹۵۱ ۹٬۵۸۸ ۸٬۲۲۵ ماردین اوستانی
۵۶۸ دیجله (تورکیه – شهر) ۵٬۴۱۴ ۹٬۸۶۱ ۱۲٬۲۲۷ ۱۰٬۲۱۹ ۸٬۲۱۱ دیار بکیر اوستانی
۵۶۹ یئنیجه (مرسین) ۷٬۳۰۰ ۱۷٬۱۹۹ ۸٬۴۴۷ ۸٬۳۲۰ ۸٬۲۴۷ مرسین اوستانی
۵۷۰ توپراق قالا ۷٬۹۹۳ ۸٬۴۱۳ ۷٬۴۲۳ ۷٬۸۰۳ ۸٬۱۸۳ عثمانیه اوستانی
۵۷۱ یاشیل یورد ۹٬۱۸۴ ۱۱٬۹۹۸ ۷٬۷۰۰ ۷٬۹۴۰ ۸٬۱۸۰ ملطیه اوستانی
۵۷۳ یوردباشی ۵٬۳۶۲ ۸٬۰۱۴ ۷٬۴۸۶ ۷٬۸۲۸ ۸٬۱۷۰ الازیغ اوستانی
۵۷۴ بوستان باشی (تورکیه – شهر) ۲٬۲۱۲ - ۵٬۳۳۷ ۶٬۷۴۴ ۸٬۱۵۱ ملطیه اوستانی
۵۷۵ یئنیجه اوبا ۸٬۱۲۸ ۹٬۱۹۴ ۷٬۸۶۳ ۸٬۰۰۳ ۸٬۱۴۳ قونیه اوستانی
۵۷۶ ساوور ۶٬۲۴۴ ۷٬۸۱۷ ۸٬۹۴۲ ۸٬۵۰۰ ۸٬۰۵۸ ماردین اوستانی
۵۷۷ قالا (تورکیه – شهر) ۶٬۹۵۰ ۷٬۱۸۹ ۷٬۷۱۳ ۷٬۸۶۴ ۸٬۰۱۵ Denizli Province
۵۷۸ ساووجا ۶٬۲۷۷ ۷٬۹۳۲ ۸٬۱۹۲ ۸٬۰۶۳ ۷٬۹۳۴ آیدین اوستانی
۵۷۹ آندیرین ۷٬۵۰۶ ۸٬۳۱۱ ۸٬۰۲۶ ۷٬۹۷۵ ۷٬۹۲۴ قهرمان مرعش اوستانی
۵۸۰ کئشاپ ۸٬۲۰۸ ۹٬۴۷۵ ۸٬۹۶۸ ۸٬۴۴۳ ۷٬۹۱۸ گره‌سون اوستانی
۵۸۱ حکیم خان (تورکیه – شهر) ۱۳٬۶۱۲ ۱۳٬۲۰۶ ۷٬۷۰۸ ۷٬۸۰۲ ۷٬۸۹۶ ملطیه اوستانی
۵۸۲ ایسمیل ۶٬۵۷۶ ۷٬۳۱۷ ۵٬۹۳۰ ۶٬۹۰۹ ۷٬۸۸۸ قونیه اوستانی
۵۸۳ یئنیجه (آنکارا اوستانی) ۳٬۷۲۱ ۴٬۵۳۲ ۲٬۸۶۷ ۵٬۳۷۷ ۷٬۸۸۷ آنکارا اوستانی
۵۸۴ نارلی ۵٬۴۰۱ ۸٬۷۹۸ ۸٬۵۴۷ ۸٬۲۱۵ ۷٬۸۸۳ قهرمان مرعش اوستانی
۵۸۵ کویوجاق ۷٬۷۷۹ ۷٬۲۸۲ ۷٬۷۶۲ ۷٬۸۱۳ ۷٬۸۶۴ آیدین اوستانی
۵۸۶ گورگن تپه ۱۸٬۸۷۵ ۱۸٬۳۱۳ ۸٬۴۰۴ ۸٬۱۳۰ ۷٬۸۵۶ اردو اوستانی
۵۸۷ چیلیملی ۳٬۷۱۷ ۷٬۱۴۷ ۴٬۵۰۴ ۶٬۱۶۸ ۷٬۸۳۲ دوزجه اوستانی
۵۸۸ اورهان ائلی (بورسا) ۶٬۴۳۴ ۸٬۰۷۱ ۷٬۹۵۶ ۷٬۸۸۸ ۷٬۸۲۰ بورسا اوستانی
۵۸۹ بئلدیبی ۱٬۳۷۶ ۴٬۸۴۸ ۸٬۵۴۶ ۸٬۱۶۰ ۷٬۷۷۴ موغله اوستانی
۵۹۰ گوله (آرداهان) ۷٬۵۴۲ ۱۰٬۴۷۸ ۷٬۴۳۸ ۷٬۵۸۸ ۷٬۷۳۸ Ardahan
۵۹۱ آق تپه (خاتای) ۷٬۹۱۷ ۸٬۶۹۲ ۸٬۰۰۷ ۷٬۸۵۰ ۷٬۶۹۳ خاتای اوستانی
۵۹۲ آیواجیق ۵٬۵۹۵ ۶٬۴۷۵ ۷٬۶۰۹ ۷٬۶۴۲ ۷٬۶۷۵ چاناق قالا اوستانی
۵۹۳ چاییرآلان ۷٬۶۴۴ ۱۴٬۰۴۶ ۸٬۴۲۵ ۸٬۰۳۹ ۷٬۶۵۳ یوزقات اوستانی
۵۹۴ بوزکیر (تورکیه – شهر) ۹٬۴۷۲ ۱۰٬۴۸۳ ۶٬۸۰۱ ۷٬۲۱۷ ۷٬۶۳۳ قونیه اوستانی
۵۹۶ سارای کند ۶٬۰۵۹ ۹٬۲۲۴ ۸٬۹۷۶ ۸٬۳۰۰ ۷٬۶۲۴ یوزقات اوستانی
۵۹۷ تونیا ۱۱٬۰۵۸ ۱۲٬۶۶۶ ۷٬۷۱۱ ۷٬۶۶۰ ۷٬۶۰۹ ترابزون اوستانی
۵۹۸ قاواق (تورکیه – شهر) ۵٬۷۴۵ ۷٬۸۷۱ ۸٬۶۲۹ ۸٬۱۱۷ ۷٬۶۰۵ سامسون اوستانی
۵۹۹ کئچی بورلو ۸٬۹۵۵ ۱۰٬۳۹۰ ۷٬۲۸۳ ۷٬۴۱۹ ۷٬۵۵۵ اسپارتا اوستانی
۶۰۰ چولاخلی ۵٬۷۳۵ ۱۰٬۷۱۹ ۵٬۱۶۱ ۶٬۳۴۹ ۷٬۵۳۷ آنتالیا اوستانی
۶۰۱ اواائیمر ۵٬۲۱۱ ۶٬۵۱۸ ۷٬۰۴۹ ۷٬۲۹۳ ۷٬۵۳۷ آیدین اوستانی
۶۰۲ ایچری چومرا ۸٬۵۱۷ ۱۲٬۳۳۵ ۷٬۴۶۰ ۷٬۴۶۵ ۷٬۴۷۰ قونیه اوستانی
۶۰۳ ماچکا ۷٬۶۷۳ ۱۰٬۷۰۰ ۵٬۰۶۳ ۶٬۲۶۲ ۷٬۴۶۱ ترابزون اوستانی
۶۰۴ بیتز ۲٫۰۹۴ ۵٬۲۰۷ ۵٬۲۱۷ ۶٬۳۱۷ ۷٬۴۱۷ موغله اوستانی
۶۰۵ یاغلی دره ۴٬۸۹۹ ۴٬۳۳۶ ۸٬۱۲۷ ۷٬۷۵۸ ۷٬۳۸۹ گره‌سون اوستانی
۶۰۶ چارشی ۶٬۶۴۹ ۸٬۵۳۲ ۷٬۱۵۴ ۷٬۲۶۶ ۷٬۳۷۸ ترابزون اوستانی
۶۰۷ دوراغان ۷٬۴۳۲ ۹٬۷۲۵ ۷٬۲۹۰ ۷٬۳۳۲ ۷٬۳۷۴ سینوپ قالا اوستانی
۶۰۸ کوزاکلی ۷٬۵۵۶ ۷٬۷۵۵ ۶٬۷۷۱ ۷٬۰۶۵ ۷٬۳۵۹ Nevşehir
۶۰۹ پارزاز ۸٬۲۰۱ ۹٬۴۱۶ ۷٬۶۴۰ ۷٬۴۸۳ ۷٬۳۲۶ گره‌سون اوستانی
۶۱۰ بک بله ۵٬۴۷۸ - ۷٬۴۸۲ ۷٬۳۹۹ ۷٬۳۱۶ خاتای اوستانی
۶۱۱ شکراوبا ۴٬۹۱۹ ۶٬۲۲۵ ۷٬۰۰۹ ۷٬۱۵۶ ۷٬۳۰۳ قهرمان مرعش اوستانی
۶۱۲ آریتاس ۹٬۷۸۳ ۸٬۶۹۰ ۵٬۹۶۹ ۶٬۶۲۶ ۷٬۲۸۳ قهرمان مرعش اوستانی
۶۱۳ اتاجا ۷٬۷۶۳ ۷٬۶۶۰ ۷٬۵۱۸ ۷٬۳۹۶ ۷٬۲۷۴ آیدین اوستانی
۶۱۴ گوکجه به ی ۵٬۸۶۲ ۷٬۹۳۹ ۷٬۴۷۹ ۷٬۳۷۶ ۷٬۲۷۳ زونگولداک اوستانی
۶۱۵ اولوکیشلا ۵٬۵۴۵ ۶٬۳۶۸ ۴٬۹۷۹ ۶٬۱۲۴ ۷٬۲۶۹ نیغده اوستانی
۶۱۶ گولوج ۵٬۰۸۲ ۵٬۹۵۵ ۷٬۶۵۵ ۷٬۴۵۲ ۷٬۲۴۹ زونگولداک اوستانی
۶۱۷ التانوا ۲٬۱۷۶ - ۳٬۴۲۹ ۵٬۳۳۰ ۷٬۲۳۱ یالوا اوستانی
۶۱۸ ساکچاگوزه ۴٬۵۷۹ - ۴٬۳۸۹ ۵٬۸۰۸ ۷٬۲۲۷ غازی عینتاب اوستانی
۶۱۹ آتایورد ۳٬۶۰۰ ۷٬۱۲۰ ۷٬۴۰۳ ۷٬۳۱۰ ۷٬۲۱۷ مرسین اوستانی
۶۲۰ ایشیقلار ۵٬۰۱۴ ۷٬۳۳۴ ۷٬۱۱۸ ۷٬۱۳۵ ۷٬۱۵۲ افیون قره‌حصار اوستانی
۶۲۲ اولوبورلو ۱۲٬۹۴۷ - ۵٬۸۱۷ ۶٬۴۷۹ ۷٬۱۴۱ اسپارتا اوستانی
۶۲۳ گوینوک ۴٬۲۶۶ ۱۰٬۱۱۹ ۵٬۶۶۶ ۶٬۴۰۱ ۷٬۱۳۶ بورسا اوستانی
۶۲۴ ایگاز ۸٬۱۳۶ - ۶٬۹۸۱ ۷٬۰۵۱ ۷٬۱۲۱ چانقری اوستانی
۶۲۵ اتاکند ۴٬۷۵۱ ۱۴٬۵۵۳ ۵٬۶۱۲ ۶٬۳۶۲ ۷٬۱۱۲ مرسین اوستانی
۶۲۶ چیچک داغی ۶٬۴۶۸ - ۶٬۶۰۴ ۶٬۸۵۶ ۷٬۱۰۸ قرشهر اوستانی
۶۲۷ گوکجا ۳٬۱۴۸ ۳٬۱۴۸ ۶٬۵۶۳ ۶٬۸۳۱ ۷٬۰۹۹ ماردین اوستانی
۶۲۸ بوهاره کند ۵٬۷۹۵ ۷٬۰۷۴ ۶٬۸۱۳ ۶٬۹۵۵ ۷٬۰۹۷ آیدین اوستانی
۶۲۹ ویلامیشا ۴٬۰۳۴ ۵٬۰۰۳ ۶٬۴۸۵ ۶٬۷۷۷ ۷٬۰۶۹ تکیرداغ اوستانی
۶۳۰ شاران ۸٬۱۴۷ ۱۱٬۹۷۷ ۷٬۵۱۱ ۷٬۲۶۱ ۷٬۰۱۱ گوموش خانا اوستانی

قایناقلار دَییشدیر

ویکی انگلیسی مشارکتی