آنامِنونو آچ

صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۸

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۲ جولای ۲۰۱۸

‏۱۴ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۳۱ اوْکتوبر ۲۰۱۷

‏۳ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۷ نوْوامبر ۲۰۱۶