صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۹ جولای ۲۰۲۱

‏۱۷ جولای ۲۰۲۱

‏۱۲ فوریه ۲۰۲۱

‏۱۰ جولای ۲۰۱۸

‏۱۴ مئی ۲۰۱۸

‏۱۵ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۲ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۸ جولای ۲۰۱۷

‏۵ ژوئن ۲۰۱۷

‏۲۱ جولای ۲۰۱۶

‏۳۱ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۲۴ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۱۴ آقوست ۲۰۱۵

‏۳۰ جولای ۲۰۱۵