ایشلدن چالیشمالاری

‏۱۰ ژانویه ۲۰۱۷

‏۲ آقوست ۲۰۱۶

‏۳۱ جولای ۲۰۱۶

‏۳۰ جولای ۲۰۱۶

۵۰ داها کؤهنه