صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۷ اوْکتوبر ۲۰۲۱

‏۲۹ مئی ۲۰۲۱

‏۲۱ مارس ۲۰۲۱

‏۲۸ ژوئن ۲۰۲۰

‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۰

‏۹ آوریل ۲۰۲۰

‏۲۰ مارس ۲۰۱۹

‏۱۳ مارس ۲۰۱۹

‏۲۵ آقوست ۲۰۱۸

‏۱۲ آقوست ۲۰۱۸

‏۲۳ مئی ۲۰۱۸

‏۲۴ اوْکتوبر ۲۰۱۷

‏۲۳ اوْکتوبر ۲۰۱۷

‏۱۶ آقوست ۲۰۱۷

‏۲ دسامبر ۲۰۱۶

‏۸ آقوست ۲۰۱۶

‏۲۰ جولای ۲۰۱۶

‏۱۱ ژوئن ۲۰۱۶

‏۵ نوْوامبر ۲۰۱۵

‏۱۷ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۱۵ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۱۰ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۸ سپتامبر ۲۰۱۵

۵۰ داها کؤهنه