صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۰ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸

‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۸

‏۲۳ جولای ۲۰۱۸

‏۴ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۰ مئی ۲۰۱۸

‏۱۷ جولای ۲۰۱۷

‏۱ جولای ۲۰۱۷

‏۶ ژوئن ۲۰۱۷

‏۵ ژوئن ۲۰۱۷

‏۴ ژوئن ۲۰۱۷

‏۳ ژوئن ۲۰۱۷

‏۳۱ مئی ۲۰۱۷

‏۳۰ مئی ۲۰۱۷

‏۲۹ مئی ۲۰۱۷

۵۰ داها کؤهنه