آنامِنونو آچ

برونئی - زبان‌های دیگر

برونئی در ۲۲۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

برونئی-ه قاییت.

دیل‌لر