دوه - زبان‌های دیگر

دوه در ۱۷۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

دوه-ه قاییت.

دیل‌لر