آنامِنونو آچ

غرب - زبان‌های دیگر

غرب در ۱۴۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

غرب-ه قاییت.

دیل‌لر