قناری آدالاری - زبان‌های دیگر

قناری آدالاری در ۱۴۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قناری آدالاری-ه قاییت.

دیل‌لر