قیشلاق قصبه‌سی (اهر) - زبان‌های دیگر

قیشلاق قصبه‌سی (اهر) در ۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قیشلاق قصبه‌سی (اهر)-ه قاییت.

دیل‌لر