ویتالی دنیسوف - زبان‌های دیگر

ویتالی دنیسوف در ۱۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ویتالی دنیسوف-ه قاییت.

دیل‌لر