یاکوب تورکلسون - زبان‌های دیگر

یاکوب تورکلسون در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

یاکوب تورکلسون-ه قاییت.

دیل‌لر