۱۱۵۳ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۱۵۳ (میلادی) در ۱۳۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۱۵۳ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر