۱۳۴۸ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۳۴۸ (میلادی) در ۱۳۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۳۴۸ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر