۱۵۲ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۵۲ (میلادی) در ۱۲۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۵۲ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر