آنامِنونو آچ

۱۸۵۸ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۸۵۸ (میلادی) در ۱۶۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۸۵۸ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر