آنامِنونو آچ

۱۹۰۳ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۹۰۳ (میلادی) در ۱۸۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۰۳ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر